Локална демократија

Once Upon a Time...

Search
× Search
en-USmk-MKsq-AL
Language


Risi

Прирачник за процесот на децентрализација во Република Македонија - Јас и мојата општина 30Dhj
2019

Прирачник за процесот на децентрализација во Република Македонија - Јас и мојата општина

Децентрализација на власта значи ослободување на централната власт од дел од надлежностите и нивно пренесување на локално ниво, на Општините и на Градот Скопје.  Со децентрализацијата на власта, голем дел на...
Нацрт-Анализа : Добро владеење на општинската...

Нацрт-Анализа : Добро владеење на општинската...

27 dhjetor 2019
Проектот насловен како „Добро владеење на општинската демократија и граѓанското учество на ниво на локална самоуправа“ содржи активности кои се насочени кон иницирање општествени промени на локално ниво...

Проектот насловен како „Добро владеење на општинската демократија и граѓанското учество на ниво на локална самоуправа“ содржи активности кои се насочени кон иницирање општествени промени на локално ниво во РМ, во насока на доследно практикување на демократските вредности и непречено учество на граѓаните во одлучувањето на локално ниво. Со истражување на состојбите во 8 избрани општини во РМ од аспект на: нивното управувањето со јавните финансии, фискалната транспарентност, контролата и ревизијата на трошењето на јавните пари, преземените реформски активности и иницијативи од граѓаните во последните 3 години, ќе се добијат информации за видот и квантумот на преземени активности на локално ниво по иницијатива на граѓаните.

Работејќи заедно за приближување на ЕУ до нејзините...

Работејќи заедно за приближување на ЕУ до нејзините...

27 dhjetor 2019
Овој документ се заснова на работата извршена во последните пет години од страна на нашите 350 членови, локално и регионално избрани претставници. Ние работиме заедно низ целиот регион и градови во Европа за да се...

Овој документ се заснова на работата извршена во последните пет години од страна на нашите 350 членови, локално и регионално избрани претставници. Ние работиме заедно низ целиот регион и градови во Европа за да се осигураме дека ќе се слушнат гласовите на нашите заедници. Нашата цел е да ја зајакнеме Европската унија преку вклучување на регионалните и локалните власти во процесот на одлучување на ЕУ, тесно соработување со сите нивоа на власт и директно со граѓаните преку постојан дијалог. Ние сакаме локално да ги прицврстуваме политиките на ЕУ и да бидеме сигурни дека тие соодветно се снабдени.

Извештај со активности за агенциите за локална демократија

Извештај со активности за агенциите за локална демократија

27 dhjetor 2019
АЛДА ја координира и поддржува мрежата на 14 локални агенции за демократија (ЛДА) и 3 оперативни партнери (ОП) во нивните активности. АЛДА работи низ проширената Европа. Повеќето од локалните агенции за демократија...

АЛДА ја координира и поддржува мрежата на 14 локални агенции за демократија (ЛДА) и 3 оперативни партнери (ОП) во нивните активности. АЛДА работи низ проширената Европа. Повеќето од локалните агенции за демократија се наоѓаат во Западен Балкан, но АЛДА е се поактивна во европското соседство со 5 ЛДА во разни земји од Источно партнерство и првиот во Јужното соседство, во Каируан (Тунис), основано во 2017 година. ЛДА и ОП се поддржани од повеќе од 100 партнери (локални власти и граѓански организации) низ цела Европа, обезбедуваат финансиска и политичка поддршка за исполнување на нивниот мандат и за придружба на локалната демократија, зајакнување на граѓанското општество и учество во процесот на донесување одлуки на локално ниво.

Во овој извештај е претставена деталната програма за активностите на локалните агенции за демократија во 2018 година.

Локална демократија и јавни услуги (извадок)
27 dhjetor 2019

Локална демократија и јавни услуги (извадок)

Влијателен аргумент што се користи за да се оправда локалната самоуправа е тврдењето дека тој е поефикасен од централизираниот систем (види, на пример, Шарп, 1970). Оваа оправданост за традиционалните форми на локална самоуправа во Велика Британија е оспорена од централната власт уште од 1979 година и со зголемувањето на размислувањето за „ново право“ со акцент на решенијата на пазарот за проблемите со управувањето со јавните услуги. Едноставно, аргументот е дека јавните услуги ќе бидат ефикасни само доколку подлежат на пазарни притисоци, што може да се постигне со тоа што граѓаните ќе се направат во потрошувачи по избор, односно ќе можат да го преземат својот бизнис од еден добавувач на друг. Тогаш не е неопходно владата да биде локална, затоа што центарот може да постави стандарди за разделен систем на администрација базирана на пазарот, а ефикасноста ќе се обезбеди со нормалните пазарни процеси на излез и избор, како и инспекција и регулатива.

12345678910Last

Барај

ФинансирајГО

Истражување за финансиската и нефинансиската поддршка на граѓанските организации од локалните власти
   

 

 

Оваа интернет-страница е направена со финансиска поддршка од Европската унија. Содржината на интернет-страницата во целост е одговорност на партнерите и не секогаш ги одразува погледите и ставовите на Европската унија.

Copyright 2024 by Softage
Back To Top
manganelo