Локална демократија

Once Upon a Time...

Search
× Search
en-USmk-MKsq-AL
Language


Risi

Моја општина, мое право 13Korr
2020

Моја општина, мое право

Бидете добро информирани: Граѓаните и граѓанските здруженија особено треба да се интересираат за новите типови на одлуки, алтернативите за вклучување во процесот на одлучување и правото на жалба. Единствено добро...
Граѓански буџет на Општина Кавадарци за 2019 година

Граѓански буџет на Општина Кавадарци за 2019 година

30 janar 2020
Во овој документ може сликовито и детално да се погледне граѓанскиот буџет на општина Кавадарци за 2019 година. (Приходи и расходи)
Во овој документ може сликовито и детално да се погледне граѓанскиот буџет на општина Кавадарци за 2019 година. (Приходи и расходи)
Брошура - Моја општина, мое право

Брошура - Моја општина, мое право

27 janar 2020
Граѓаните и граѓанските здруженија особено треба да се интересираат за новите типови на одлуки, алтернативите за вклучување во процесот на одлучување и правото на жалба. Тие можат ефективно да го зголемат своето...
Граѓаните и граѓанските здруженија особено треба да се интересираат за новите типови на одлуки, алтернативите за вклучување во процесот на одлучување и правото на жалба. Тие можат ефективно да го зголемат своето знаење преку присуствување на семинари и работилници, размена на искуства со други организации, читање на стручна литература, гледање на образновни видео материјали итн.
Брошура - Учество на јавноста во донесување одлуки

Брошура - Учество на јавноста во донесување одлуки

21 janar 2020
Учеството на граѓаните во процесот на донесување на одлуки е процес кој е од суштинско значење за локалната демократија. Овој процес овозможува транспарентност во работењето на локалнта самоуправа, но воедно и...

Учеството на граѓаните во процесот на донесување на одлуки е процес кој е од суштинско значење за локалната демократија. Овој процес овозможува транспарентност во работењето на локалнта самоуправа, но воедно и овозможува поголема одговорност на локалните валсти при донесувањето на одлуки. Нeопходна е двонасочна комуникација во споделување на информации за локалните политики и локалната власт: граѓаните се обраќаат до локалната власт со прашањата кои ги засегаат, а локалната власт ги информира граѓаните за спроведувањето на локалните политики. Вклученоста на граѓаните во работењето на општините е овозможена со законите и општинските статути и акти.

Истражување - Партнерството мотор на демократијата
21 janar 2020

Истражување - Партнерството мотор на демократијата

Центарот за истражување и анализи НОВУС во рамките на проектот „Партнерството мотор на демократијата“- Граѓанските организации активен партнер во креирањето, носењето и спроведувањето на локалните политики во Општина Струмица, како и функционирањето на правосудниот систем во локалната заедница во функција на унапредувањето на демократските процеси во локалната заедница и градењето граѓанско општество со еднакви можности за сите, во соработка со општина Струмица ре-грантиран преку проектот „Граѓанските организации во служба на локалната демократија“, финансиски поддржан од Европската Унија имплементиран од Европска Асоцијација за Локална Демократија АЛДА, Здружението на финансиски работници на локалните самоуправи и јавните претпријатија и Европското движење на Република Македонија реализираше и спроведе истражување за тоа каква е перцепцијата на граѓаните за независноста и објективноста на судството во општина Струмица.
 

1234

Барај

ФинансирајГО

Истражување за финансиската и нефинансиската поддршка на граѓанските организации од локалните власти
   

 

 

Оваа интернет-страница е направена со финансиска поддршка од Европската унија. Содржината на интернет-страницата во целост е одговорност на партнерите и не секогаш ги одразува погледите и ставовите на Европската унија.

Copyright 2024 by Softage
Back To Top