Локална демократија

Once Upon a Time...

Search
× Search
en-USmk-MKsq-AL
Language

PËR PARTNERËT

ALDA Shkup

ALDA Shkupi është një degë lokale e ALDA, shoqatës evropiane që punojnë në fushën e qeverisjes lokale dhe pjesëmarrjen e qytetarëve. Aktivitetet e ALDA-së janë të përkushtuar për krijimin dhe zhvillimin e bashkëpunimit midis autoriteteve lokale dhe organizatave të shoqërisë civile, decentralizimin dhe mbështesë procesin e integrimit në Bashkimin Evropian. ALDA Shkupi ka zbatuar projekte lokale, rajonale dhe ndërkombëtare për 7 vjet. https://www.facebook.com/aldaskopje/

 

 

Shoqata e Punonjësve Financiarë të Vetëqeverisjeve Lokale dhe Ndërmarrjeve Publike


Shoqata e punonjësve financiarë të vetëqeverisjeve lokale dhe ndërmarrjeve publike (PIF) zyrtarisht është regjistruar si shoqatë profesionale civile në nëntor 1997. Ajo është themeluar për qëllimet e mëposhtme:
• Të forcojë profesionalizmin e punëtorëve financiarë në vetëqeverisjen lokale në Maqedoni
• Krijojë hapësirë ​​për dialog dhe këmbim të informatave me qëllim të zgjidhjes së problemeve dhe problemeve të përbashkëta
• Të jetë përfaqësues i cili do të përfaqësojë interesat e njësive të vetëqeverisjes lokale në negociatat me qeverinë qendrore për çështjet fiskale dhe buxhetore

Në shoqatë marrin pjesë rreth 300 punëtorë financiarë nga komunat dhe ndërmarrjet publike nga pothuajse 2/3 e komunave në Maqedoni. Qëllimi kryesor është krijimi i  një organizate që do të përfaqësojë të gjitha komunat në vend. Për këtë qëllim, Bordi Ekzekutiv emëroi 24 koordinatorë rajonal, të cilët po punojnë në promovimin e aktiviteteve të FPP-së dhe rekrutojnë anëtarë të rinj.
http://www.zfr.org.mk/

 


Lëvizja Evropiane në Republikën e Maqedonisë


Lëvizja Europiane në Maqedoni (EMRM) është pjesë e Lëvizjes Ndërkombëtare të Evropian (EMI), e themeluar në 1948 si një organizatë kuadrin e mijëra trupave kombëtare, rajonale dhe lokale të një numri të organizatave politike, civile dhe jo-qeveritare. Me 42 këshilla kombëtare dhe 27 organizata si bashkëpunëtorë, Lëvizja Ndërkombëtare Evropiane luajti një rol kyç në formimin e Evropës moderne. Që nga fillimi i tij në 1991, Lëvizja Europiane në Republikën e Maqedonisë vazhdimisht punon në afirmimin e proceset e integrimit evropian të Maqedonisë, si dhe për të krijuar kushte për përshpejtimin e procesit të integrimit të Maqedonisë në BE.
http://www.europeanmovement.org.mk/
 


ALDA - Shoqata Evropiane për Demokraci Lokale


ALDA - Shoqata Evropiane për Demokraci Lokale është e përkushtuar të promovojë qeverisjen e mirë dhe pjesëmarrjen qytetare në nivel lokal. ALDA fokusohet në aktivitetet që përmirësojnë bashkëpunimin ndërmjet shoqërisë civile dhe autoriteteve lokale.

ALDA është themeluar në vitin 1999 me iniciativën e Këshillit të Evropës për të koordinuar dhe për të mbështetur rrjetin e Agjencive për Demokraci Lokale, i qëndrueshëm, OJQ-të e regjistruara në vend vepruar si nxitës të qeverisjes së mirë dhe të pushtetit lokal. Sot, ALDA është një faktor kyç në fushën e demokracisë lokale, qytetarisë aktive dhe bashkëpunimit midis autoriteteve lokale dhe shoqërisë civile.

ALDA është një organizatë në të cilën marrin pjesë mbi 250 anëtarë (përfshirë autoritetet lokale, shoqatat e autoriteteve lokale dhe organizatat e shoqërisë civile) nga mbi 40 vende. ALDA financohet nga kuotat e anëtarësisë dhe të fondeve nga Bashkimi Evropian dhe të Këshillit të Evropës të destinuara për projekte, si dhe nga donatorë publike dhe private.
http://www.alda-europe.eu/newSite/


 

 

 

 

ФинансирајГО

Истражување за финансиската и нефинансиската поддршка на граѓанските организации од локалните власти
   

Partnerët


 

 

Оваа интернет-страница е направена со финансиска поддршка од Европската унија. Содржината на интернет-страницата во целост е одговорност на партнерите и не секогаш ги одразува погледите и ставовите на Европската унија.

Copyright 2024 by Softage
Back To Top