Локална демократија

Once Upon a Time...

Search
× Search
en-USmk-MKsq-AL
Language


Risi

Локална демократија и лидерство 31Dhj
2019

Локална демократија и лидерство

Целта на овој напис е да се проценат импликациите на различните концепти на локалната демократија врз политичкото лидерство. Ние ја преземаме демократијата како идеја да промовираме заедничко добро под околности кога...
ЛГИ - Лица на локалната демократија-Компаративни трудови...

ЛГИ - Лица на локалната демократија-Компаративни трудови...

31 dhjetor 2019
Иницијативата за реформи на локалната самоуправа и јавните служби (ЛГИ), во партнерство со Центарот за истражување на Токвил (Т-РЦ) во Будимпешта, спроведува повеќегодишен проект под наслов „Индикатори за...

Иницијативата за реформи на локалната самоуправа и јавните служби (ЛГИ), во партнерство со Центарот за истражување на Токвил (Т-РЦ) во Будимпешта, спроведува повеќегодишен проект под наслов „Индикатори за локалното демократско управување“. Проектот има за цел да им помогне на носителите на одлуки и истражувачите да ја проценат и објаснат состојбата на локалната демократија во земјите од Централна и Источна Европа. Иако постојат бројни меѓународни иницијативи за истражување кои ја испитуваат состојбата на демократијата на национално ниво, само ограничен број на компаративни истражувања се започнати на субнационално ниво.

Прирачник за градоначалници и членови на општински совети

Прирачник за градоначалници и членови на општински совети

31 dhjetor 2019
Овој прирачник ќе Ви овозможи да научите за сите информации и закони потребни за да Ви помогнеме успешно да ги извршувате своите должности во текот на следните четири години. Колку побрзо ќе се запознаете со правната...

Овој прирачник ќе Ви овозможи да научите за сите информации и закони потребни за да Ви помогнеме успешно да ги извршувате своите должности во текот на следните четири години. Колку побрзо ќе се запознаете со правната рамка, толку подобро ќе можете да започнете да ги извршувате овие должности. Во голема мерка, вашето работење во текот на вашиот мандат зависи од вашето познавање на законите што се однесуваат на локалната самоуправа. Затоа е важно, да разберете дека на локалната самоуправа му е дадено посебно место во рамките на уставот и законите на оваа земја. Во тоа, вие сте одговорвни со уште поголема обврска да работите добро, за да ја оправдате вербата што граѓаните Ви ја довериле.

Прирачник за демократијата на локално ниво

Прирачник за демократијата на локално ниво

30 dhjetor 2019
Бидејќи демократијата не е настан, туку комплексен и континуиран процес, од суштинско значење е неговото формирање и развој да бидат соодветно управувани и негуваат. Во овој поглед, овој прирачник ќе биде многу...

Бидејќи демократијата не е настан, туку комплексен и континуиран процес, од суштинско значење е неговото формирање и развој да бидат соодветно управувани и негуваат. Во овој поглед, овој прирачник ќе биде многу корисна алатка во процесот на промовирање и развој за демократија на локално ниво. Тоа ќе биде суштински референтен документ за сите оние кои се вклучени во политичките и административните процеси на демократизација. Тоа ќе го подобри капацитетот на луѓето да управуваат со различностите и да дизајнираат соодветни системи за да одговараат на различни нивоа и степени на демократизација.

Извештај : Децентрализацијата и локалната демократија во светот
30 dhjetor 2019

Извештај : Децентрализацијата и локалната демократија во светот

Една од целите на Обединетите градови и локалните самоуправи од нејзиното создавање во 2004 година е да се создаде Глобална опсерваторија за локална демократија и децентрализација „со цел редовно да се анализираат напредокот и можните обратности на локалната демократија и децентрализацијата низ целиот свет, да се предвидат потенцијални промени и да се анализираат пречките со кои се соочуваат и решенијата потребни за нивно надминување “(Извршно биро на UCLG, јуни 2005 година).

12345678910Last

Барај

ФинансирајГО

Истражување за финансиската и нефинансиската поддршка на граѓанските организации од локалните власти
   

 

 

Оваа интернет-страница е направена со финансиска поддршка од Европската унија. Содржината на интернет-страницата во целост е одговорност на партнерите и не секогаш ги одразува погледите и ставовите на Европската унија.

Copyright 2024 by Softage
Back To Top
manganelo