Локална демократија

Once Upon a Time...

Search
× Search
en-USmk-MKsq-AL
Language


Risi

Заклучоци и препораки : Партнерството е клучно за локалната демократија

  • 25 shtator 2019
Заклучоци и препораки : Партнерството е клучно за локалната демократија

Пристигнаа заклучоците и препораките кои призлегоа од Форумот „Партнерството е клучно за локалната демократија: Нови начини на соработка помеѓу локалните власти и граѓанскиот сектор“. 

Во овој документ се претставени добрите практики на панелистите кои беа дел од настанот, како и нивните предлози и совети. 

Докуменот на македонски и англиски јазик можете да го превземете подолу. 

Форумот беше организиран во рамки на проектот „Граѓанските организации во служба на локалната демократија“ и е поддржан од страна на Европска Унија и Централно-европската иницијатива (ЦЕИ).

x

Барај

ФинансирајГО

Истражување за финансиската и нефинансиската поддршка на граѓанските организации од локалните власти
   

 

 

Оваа интернет-страница е направена со финансиска поддршка од Европската унија. Содржината на интернет-страницата во целост е одговорност на партнерите и не секогаш ги одразува погледите и ставовите на Европската унија.

Copyright 2024 by Softage
Back To Top