Локална демократија

Once Upon a Time...

Search
× Search
en-USmk-MKsq-AL
Language


Risi

Усвоена Локалната младинска стратегија на Општина Крушево

  • 5 nëntor 2018
Усвоена Локалната младинска стратегија на Општина Крушево

На 31.10.2018 год. во Општина Крушево, како резултат на напорната и неуморна работа на Младинскиот Совет, Општината како и членовите на работната група, беше усвоена Локалната младинска стратегија на Општина Крушево и двегодишниот акционен план.

На создавањето и усвојувањето на стратегијата им претходеа низа од активности кои имаа за цел да ги мапираат потребите и проблемите на младите во Општина Крушево, како и да овозможат воспоставување на структура за подготовка на стратегијата.

Со донесувањето на стратегијата се прави значителен чекор напред кон отстварувањето на нејзината цел: зголемување на активното учество на младите во политичкиот, социјалниот, економскиот и културниот живот во локалната заедница.

Стратегијата е со времетраење од пет години и во неа се лоцирани клучните приоритети за младите луѓе во Општина Крушево. 

Проектот "Креирање на Локална Младинска Стратегија во Општина Крушево" е поддржан во рамки на шемата за регрантирање на проектот „Граѓанските организации во служба на локалната демократија“ спроведуван од страна на АЛДА, Здружението на финансиски работници на локалните самоуправи и јавните претпријатија и Европското движење на Р.Македонија и финансиски поддржан од Европската Унија.

Повеќе информации за регрантираните проекти на следната ВРСКА. 

x

Барај

ФинансирајГО

Истражување за финансиската и нефинансиската поддршка на граѓанските организации од локалните власти
   

 

 

Оваа интернет-страница е направена со финансиска поддршка од Европската унија. Содржината на интернет-страницата во целост е одговорност на партнерите и не секогаш ги одразува погледите и ставовите на Европската унија.

Copyright 2024 by Softage
Back To Top