Локална демократија

Once Upon a Time...

Search
× Search
en-USmk-MKsq-AL
Language


Risi

АЛДА на регионалниот состанок на CSO Governance Community of practice во Белград

  • 19 maj 2023
АЛДА на регионалниот состанок на CSO Governance Community of practice во Белград

АЛДА беше дел од дводневниот регионален состанок на CSO Governance Community of practice, организиран од ЕУ ТАКСО 3 во Белград, Србија на 11 и 12 мај 2023 година.

Целта на состанокот беше да се обединат важните чинители од регионот на Западен Балкан и Турција за да се споделат добри практики од регионот и од Европската унија на темата за управување со граѓански организации и да се создаде Заедница за управување со практика.

На овој  состанок, Милена Димитровска-Журовска ги сподели искуствата на АЛДА на темата како од регионален аспект така и од аспект на Европската Унија,  и нејзините предизвици и практики. Таа зборуваше за развојот на мрежата, активностите и сподели за различните пристапи кои АЛДА ги практикува во регионот и како тие и помогнале на мрежата да се прошири и надвор од нејзините оригинални граници на Западен Балкан.

АЛДА ќе продолжи да соработува со професионалците од регионот и да создава партнерства со цел да обезбеди развој на Западен Балкан и Турција на нивниот пат кон Европската Унија.

x

Барај

ФинансирајГО

Истражување за финансиската и нефинансиската поддршка на граѓанските организации од локалните власти
   

 

 

Оваа интернет-страница е направена со финансиска поддршка од Европската унија. Содржината на интернет-страницата во целост е одговорност на партнерите и не секогаш ги одразува погледите и ставовите на Европската унија.

Copyright 2023 by Softage
Back To Top