Локална демократија

Once Upon a Time...

Search
× Search
en-USmk-MKsq-AL
Language


Risi

Прва тркалезна маса на Агролидер во Крушево

First round table organized by Agrolider in Krushevo

  • 31 korrik 2018
Прва тркалезна маса на Агролидер во Крушево

Локалната акциона група - Агро Лидер на 27 јули 2018 година, со почеток во 12:30 часот, ја организираше првата тркалезна маса во општина Крушево. Тркалезните маси се дел од активностите од проектот „Здружени за доброто на заедницата“.

Целта на оваа трклаезна маса е да се проследат сите начини и техники за вклучување на граѓанските организации и заинтересираните граѓани во локалните процеси, а исто така да се одреди влијанието кое понатаму може да го имаат претставниците на населението.

Средбата со претставници на граѓанскиот сектор и представник на населението во Крушево, ја постигна целта на тркалезната маса и ја започна листата со приоритети и начини за вклучување во локалните процеси преку вклучување во општинските комисии согласно релевантноста на комисијата.

Проектот „Здружени за доброто на заедницата“ е поддржан преку ре-грантовата шема во рамки на проектот „Граѓанските организации во служба на локалната демократија“, финансиран од Европската унија.

x

Барај

ФинансирајГО

Истражување за финансиската и нефинансиската поддршка на граѓанските организации од локалните власти
   

 

 

Оваа интернет-страница е направена со финансиска поддршка од Европската унија. Содржината на интернет-страницата во целост е одговорност на партнерите и не секогаш ги одразува погледите и ставовите на Европската унија.

Copyright 2024 by Softage
Back To Top