Локална демократија

Once Upon a Time...

Search
× Search
en-USmk-MKsq-AL
Language


Risi

Спроведени две фокус групи во општина Крушево

Two focus groups in Municipality of Krushevo implemented

  • 23 korrik 2018
Спроведени две фокус групи во општина Крушево

На 19.07.2018 и 20.07.2018 година се спроведоа две фокус групи во с.Бучин и с.Норово, дел од процесот Анализа на потребите на младите во општина Крушево во состав на проектот „Креирање на Локална Младинска стратегија во општина Крушево“ на Младинскиот совет во Прилеп.

На овие активности зедоа учество млади луѓе и жители на с.Бучин и с.Норово кои го споделија своето мислење и ставови во однос на потребите на младите во руралните средини.

Целта на проектот е да се придонесе кон подобрувањето на состојбата на младите во општина Крушево преку создавањето на Локална Младинска Стратегија во општина Крушево. Создавањето на младинска стратегија има цел да претставува патоказ за локалната самоуправа, за развојот на локалната заедница и подобрувањето на генералната состојба од призмата на младите и младинските прашања.

x

Барај

ФинансирајГО

Истражување за финансиската и нефинансиската поддршка на граѓанските организации од локалните власти
   

 

 

Оваа интернет-страница е направена со финансиска поддршка од Европската унија. Содржината на интернет-страницата во целост е одговорност на партнерите и не секогаш ги одразува погледите и ставовите на Европската унија.

Copyright 2024 by Softage
Back To Top