Локална демократија

Once Upon a Time...

Search
× Search
en-USmk-MKsq-AL
Language


Risi

Здружение АМБРОЗИЈА: "Создадена основа за поголема вклученост на јавноста во процесот на креирање и донесување на јавни политики"

  • 14 prill 2020
Здружение АМБРОЗИЈА: "Создадена основа за поголема вклученост на јавноста во процесот на креирање и донесување на јавни политики"

Здружение центар за лековити билки и шумски плодови АМБРОЗИЈА го споведуваше проектот „Заедно за развој на општината“ 1 година на територија на Општина Пехчево. Здружението центар за лековити билки и шумски плодови АМБРОЗИЈА го креираше овој проект со цел да се зголеми учеството на јавноста во креирање на политики во Општина Пехчево.

За целите проектот, како и за самото спроведување, предизвици и добри практики разговаравме со Јасминка Пашалиска-Андоновска, проектен координатор при Здружение центар за лековити билки и шумски плодови АМБРОЗИЈА.

x

Барај

ФинансирајГО

Истражување за финансиската и нефинансиската поддршка на граѓанските организации од локалните власти
   

 

 

Оваа интернет-страница е направена со финансиска поддршка од Европската унија. Содржината на интернет-страницата во целост е одговорност на партнерите и не секогаш ги одразува погледите и ставовите на Европската унија.

Copyright 2024 by Softage
Back To Top