Локална демократија

Once Upon a Time...

Search
× Search
en-USmk-MKsq-AL
Language


Risi

Младински Совет Прилеп : Младите активно се вклучија во креирањето на Локална Младинска Стратегија

  • 7 prill 2020
Младински Совет Прилеп : Младите активно се вклучија во креирањето на Локална Младинска Стратегија

Младински совет Прилеп го споведуваше проектот „Креирање на Локална Младинска Стратегија во општина Крушево“ 1 година на територија на Општина Крушево. Младински Совет Прилеп го креираше овој проект со цел да придонесе кон подобрување на генералната состојба на младите во општина Крушево со создавање на Локална Младинска Стратегија во општина Крушево.

За целите проектот, како и за самото спроведување, предизвици и добри практики разговаравме со Мариче Треневска, проектен координатор при Младинскиот Совет Прилеп. 

x

Барај

ФинансирајГО

Истражување за финансиската и нефинансиската поддршка на граѓанските организации од локалните власти
   

 

 

Оваа интернет-страница е направена со финансиска поддршка од Европската унија. Содржината на интернет-страницата во целост е одговорност на партнерите и не секогаш ги одразува погледите и ставовите на Европската унија.

Copyright 2024 by Softage
Back To Top