Локална демократија

Once Upon a Time...

Search
× Search
en-USmk-MKsq-AL
Language


Risi

Брошура - Моја општина, мое право

  • 27 janar 2020
Брошура - Моја општина, мое право
Граѓаните и граѓанските здруженија особено треба да се интересираат за новите типови на одлуки, алтернативите за вклучување во процесот на одлучување и правото на жалба. Тие можат ефективно да го зголемат своето знаење преку присуствување на семинари и работилници, размена на искуства со други организации, читање на стручна литература, гледање на образновни видео материјали итн.

Име на организацијата: ЛАГ Агролидер Кривогаштани
Име на проектот: Здружени за доброто на заедницата
Година на издавање: /

x

Барај

ФинансирајГО

Истражување за финансиската и нефинансиската поддршка на граѓанските организации од локалните власти
   

 

 

Оваа интернет-страница е направена со финансиска поддршка од Европската унија. Содржината на интернет-страницата во целост е одговорност на партнерите и не секогаш ги одразува погледите и ставовите на Европската унија.

Copyright 2024 by Softage
Back To Top