Локална демократија

Once Upon a Time...

Search
× Search
en-USmk-MKsq-AL
Language


Risi

Граѓански буџет на Општина Кавадарци за 2019 година

  • 30 janar 2020
Граѓански буџет на Општина Кавадарци за 2019 година
Во овој документ може сликовито и детално да се погледне граѓанскиот буџет на општина Кавадарци за 2019 година. (Приходи и расходи)

Име на организацијата: Здружение Чекор кон Европа, Кавадарци
Име на проектот: Транспарентни општини во функација на локалната демократија
Година на издавање: /

x

Барај

ФинансирајГО

Истражување за финансиската и нефинансиската поддршка на граѓанските организации од локалните власти
   

 

 

Оваа интернет-страница е направена со финансиска поддршка од Европската унија. Содржината на интернет-страницата во целост е одговорност на партнерите и не секогаш ги одразува погледите и ставовите на Европската унија.

Copyright 2024 by Softage
Back To Top