Локална демократија

Once Upon a Time...

Search
× Search
en-USmk-MKsq-AL
Language


Risi

Брошура - Учество на јавноста во донесување одлуки

  • 21 janar 2020
Брошура - Учество на јавноста во донесување одлуки

Учеството на граѓаните во процесот на донесување на одлуки е процес кој е од суштинско значење за локалната демократија. Овој процес овозможува транспарентност во работењето на локалнта самоуправа, но воедно и овозможува поголема одговорност на локалните валсти при донесувањето на одлуки. Нeопходна е двонасочна комуникација во споделување на информации за локалните политики и локалната власт: граѓаните се обраќаат до локалната власт со прашањата кои ги засегаат, а локалната власт ги информира граѓаните за спроведувањето на локалните политики. Вклученоста на граѓаните во работењето на општините е овозможена со законите и општинските статути и акти.

Име на организацијата: Центар за лековити билки и шумски плодови, АМБРОЗИЈА, Пехчево
Име на проектот: Заедно за развој на општината
Година на издавање: /

x

Барај

ФинансирајГО

Истражување за финансиската и нефинансиската поддршка на граѓанските организации од локалните власти
   

 

 

Оваа интернет-страница е направена со финансиска поддршка од Европската унија. Содржината на интернет-страницата во целост е одговорност на партнерите и не секогаш ги одразува погледите и ставовите на Европската унија.

Copyright 2023 by Softage
Back To Top
solarmovie