Локална демократија

Once Upon a Time...

Search
× Search
en-USmk-MKsq-AL
Language


Risi

Истражување - Партнерството мотор на демократијата

  • 21 janar 2020
Истражување - Партнерството мотор на демократијата

Центарот за истражување и анализи НОВУС во рамките на проектот „Партнерството мотор на демократијата“- Граѓанските организации активен партнер во креирањето, носењето и спроведувањето на локалните политики во Општина Струмица, како и функционирањето на правосудниот систем во локалната заедница во функција на унапредувањето на демократските процеси во локалната заедница и градењето граѓанско општество со еднакви можности за сите, во соработка со општина Струмица ре-грантиран преку проектот „Граѓанските организации во служба на локалната демократија“, финансиски поддржан од Европската Унија имплементиран од Европска Асоцијација за Локална Демократија АЛДА, Здружението на финансиски работници на локалните самоуправи и јавните претпријатија и Европското движење на Република Македонија реализираше и спроведе истражување за тоа каква е перцепцијата на граѓаните за независноста и објективноста на судството во општина Струмица.

Име на организацијата: Здружение на граѓани Центар за истражување и анализи “НОВУС”, Струмица
Име на проектот: Партнерството мотор на демократијата
Година на издавање: /

x

Барај

ФинансирајГО

Истражување за финансиската и нефинансиската поддршка на граѓанските организации од локалните власти
   

 

 

Оваа интернет-страница е направена со финансиска поддршка од Европската унија. Содржината на интернет-страницата во целост е одговорност на партнерите и не секогаш ги одразува погледите и ставовите на Европската унија.

Copyright 2024 by Softage
Back To Top
manganelo