Локална демократија

Once Upon a Time...

Search
× Search
en-USmk-MKsq-AL
Language


Risi

Иницирана мрежа за локална демократија

  • 20 janar 2020
Иницирана мрежа за локална демократија

На 15 јануари 2020 година во Скопје се одржа средба на партнерите и грантистите во рамките проектот „Граѓанските организации во служба на локалната демократија“.

Претставници од 12 партнер организации земаа учество на настанот со цел да ги претстават резултатите од нивните проекти, нивните позитивни искуства и предизвици како и да се направи заедничка евалуација на регрантовата шема и самиот проект.

Како резултат на позитивните искуства од спроведените активности и детектираните предизвици на локално ниво за време на состанокот се дискутираше можноста за создавање на мрежа за локална демократија. 

Целта на формирање на мрежа за локална демократија е да се вклучат сите заинтересирани страни кои работат во делот на подобрување на граѓанското учество во процесите на донесување одлуки на локално ниво и приближување на локалните самоуправи до граѓаните. 

На средбата беше одлучено партнерите и грантистите на проектот да потпишат меморандум за формирање на мрежата за локална демократија по одржувањето на завршната конференција на проектот на 22 јануари во Скопје. 

x

Барај

ФинансирајГО

Истражување за финансиската и нефинансиската поддршка на граѓанските организации од локалните власти
   

 

 

Оваа интернет-страница е направена со финансиска поддршка од Европската унија. Содржината на интернет-страницата во целост е одговорност на партнерите и не секогаш ги одразува погледите и ставовите на Европската унија.

Copyright 2024 by Softage
Back To Top