Локална демократија

Once Upon a Time...

Search
× Search
en-USmk-MKsq-AL
Language


Risi

Обновен јавен повик за обучувач

  • 11 dhjetor 2019
Обновен јавен повик за обучувач

Европската асоцијација за локална демократија - АЛДА Скопје го обновува јавниот повик за обучувач за обуката:

-    Проектен циклус и ЕУ фондови

Продолжениот рок за пријавување е 13 декември 2019 година, до 15 часот. 

Деталниот повик ќе го пронајдете подолу на страницата

Обуката ќе биде организирана во рамките на проектот „Граѓанските организации во служба на локалната демократија“ спроведуван од Европската асоцијација за локална демократија - АЛДА Скопје , Здружението на финансиски работници на локалните самоуправи и јавните претпријатија и Европското движење, финансиран од Европската унија
 

x

Барај

ФинансирајГО

Истражување за финансиската и нефинансиската поддршка на граѓанските организации од локалните власти
   

 

 

Оваа интернет-страница е направена со финансиска поддршка од Европската унија. Содржината на интернет-страницата во целост е одговорност на партнерите и не секогаш ги одразува погледите и ставовите на Европската унија.

Copyright 2024 by Softage
Back To Top