Локална демократија

Once Upon a Time...

Search
× Search
en-USmk-MKsq-AL
Language


Risi

Панел дискусија на тема Децентрализација во Општина Чаир

  • 28 tetor 2019
Панел дискусија на тема Децентрализација во Општина Чаир

Европското движење во Република Северна Македонија (ЕДМК) во соработка со Министерстовот за локална самоуправа и Општина Чаир организира панел дискусијата насловена: „Децентрализацијата како клуч за регионалниот развој во Република Северна Македонија“ на 29.10.2019 година во Оштина Чаир. Настанот е дел од програмата на проектот „Граѓанските организации во служба на локалната демократијата“. 

Целта на оваа активност е да придонесе кон афирмирањето на регионалниот развој како клучен сегмент на развојот на Државата кој води до подобрување на квалитетот на живеење, а со тоа значително придонесува кон напредувањето во евроинтеграциските процеси. Исто така, од панел дискусијата ќе бидат дефинирани заклучоци кои ќе одат во прилог на содржините на Поглавјето 22, Регионална политика и координација на структурните инструменти.

Посебна цел на оваа дискусија е афирмацијата на европските инцијативи за потесна соработка на локалните власти со граѓанските здруженија, но и со остантите чинители во развојните процеси на општината (претприемачи, фармери, просветни, културни работници). 

Панел дискусијата е организирана во рамките на проектот „Граѓанските организации во служба на локалната демократија, спроведуван од страна на  АЛДА, Европското движење во Република Северна Македонија, Здружение на финансиски работници на локалните самоуправи и јавните претпријатија и Локална самоуправа Велес финансиран од ИПА - 2 механизмот за подршка на граѓанските здруженија.

x

Барај

ФинансирајГО

Истражување за финансиската и нефинансиската поддршка на граѓанските организации од локалните власти
   

 

 

Оваа интернет-страница е направена со финансиска поддршка од Европската унија. Содржината на интернет-страницата во целост е одговорност на партнерите и не секогаш ги одразува погледите и ставовите на Европската унија.

Copyright 2024 by Softage
Back To Top