Локална демократија

Once Upon a Time...

Search
× Search
en-USmk-MKsq-AL
Language

Предлог - методологија за доделување на средства од општините на граѓанските организации

  • 17 gusht 2020

Во последните дваесет години во нашата држава значително се зголемува улогата на граѓанските организации во процесот на развој на демократското општество, унапредувањето на нивото на демократија и квалитетот на животот на локално и национално ниво. Нивната успешност во реализирањето на овие цели во голема мера зависи од соработката со локалните власти и поддршката што ја добиваат од нив. 

Во рамките на проектот „Граѓанските организации во служба на локалната демократија“, Здружението на финансиски работници од локалната самоуправа и јавните претпријатија (ЗФР), во соработка со Европската асоцијација за локална демократија (АЛДА) – Скопје и Европското движење, подготви Истражување на финансиската и нефинанасиска поддршка на граѓанските организации од локалните власти.

x

E-Buletini

Ndiqni lajmet brenda projektit ose regjistroheni në e-buletinin dhe ju do të merrni të gjithë informacionin në adresën tuaj të postës elektronike

Aplikacioni

Истражување за финансиската и нефинансиската поддршка на граѓанските организации од локалните власти
   

 

This website was created with the financial support of the European Union. The content of the website is a responsibility of the partners and doesn't nessesarily reflects the views of the European Union.

Copyright 2024 by Softage
Back To Top