Локална демократија

Once Upon a Time...

Search
× Search
en-USmk-MKsq-AL
Language


Зајакнување на локално учество и соработка преку партнерство со јавни власти и граѓански организации...
Зајакнување на локално учество и соработка преку партнерство со јавни власти и граѓански организации...

Зајакнување на локално учество и...

Зајакнување на локално учество и соработка преку партнерство со јавни власти и граѓански организации...

Зајакнување на локално учество и соработка преку партнерство со јавни власти и граѓански организации...

Проектот промовира принципи на добро управување со цел ефективно и одговорно работење на единиците на локалната самоуправа во Босна и Херцеговина. Проектот има за цел да ги зајакне капацитетите на...
Локална самоуправа
Локална самоуправа

Локална самоуправа

Локална самоуправа

Локална самоуправа

Локалната самоуправа е темел на модерната демократија. Не случајно се вели дека нема демократски политички систем без развиена локална самоуправа и локална демократија, оти демократијата извира од...
Предлог - методологија за доделување на средства од општините на граѓанските организации
Предлог - методологија за доделување на средства од општините на граѓанските организации

Предлог - методологија за доделување на...

Предлог - методологија за доделување на средства од општините на граѓанските организации

Предлог - методологија за доделување на средства од општините на граѓанските организации

Во последните дваесет години во нашата држава значително се зголемува улогата на граѓанските организации во процесот на развој на демократското општество, унапредувањето на нивото на демократија и...
Институт за стратешки истражувања и едукација (ИСИЕ) Скопје:
Институт за стратешки истражувања и едукација (ИСИЕ) Скопје:

Институт за стратешки истражувања и...

Институт за стратешки истражувања и едукација (ИСИЕ) Скопје: "Референдумот како алатка за потик при...

Институт за стратешки истражувања и едукација (ИСИЕ) Скопје: "Референдумот како алатка за потик при...

ИСИЕ го споведуваше проектот „Јакнење на капацитетите на граѓанските организации за остварување на правата на граѓаните за референдум на локално ниво“ 1 година на територијата на Општина...
Здружение на граѓани Центар за истражување и анализи НОВУС Струмица: Еден од позитивните резултати е...
Здружение на граѓани Центар за истражување и анализи НОВУС Струмица: Еден од позитивните резултати е...

Здружение на граѓани Центар за...

Здружение на граѓани Центар за истражување и анализи НОВУС Струмица: Еден од позитивните резултати е...

Здружение на граѓани Центар за истражување и анализи НОВУС Струмица: Еден од позитивните резултати е...

Здружение на граѓани Центар за истражување и анализи НОВУС Струмица го спроведуваше проектот “Партнерството мотор на демократијата“ 1 година на територијата на Општина Струмица. 
Здружение АМБРОЗИЈА:
Здружение АМБРОЗИЈА:

Здружение АМБРОЗИЈА: "Создадена основа...

Здружение АМБРОЗИЈА: "Создадена основа за поголема вклученост на јавноста во процесот на креирање и...

Здружение АМБРОЗИЈА: "Создадена основа за поголема вклученост на јавноста во процесот на креирање и...

Здружение центар за лековити билки и шумски плодови АМБРОЗИЈА го споведуваше проектот „Заедно за развој на општината“ 1 година на територија на Општина Пехчево. Здружението центар за...
Центар за оддржлив развој на заедницата Дебар : Со заеднички сили изработени анализите за трите...
Центар за оддржлив развој на заедницата Дебар : Со заеднички сили изработени анализите за трите...

Центар за оддржлив развој на заедницата...

Центар за оддржлив развој на заедницата Дебар : Со заеднички сили изработени анализите за трите...

Центар за оддржлив развој на заедницата Дебар : Со заеднички сили изработени анализите за трите...

ЦЕРЗ - Дебар го споведуваше проектот “Активирај се – Одлучувај каде општината ќе ги троши твоите пари” 10 месеци на територијата на општините Дебар, Маврово Ростуше и Центар Жупа....
Рурална Коалиција: Со заедничка соработка на општината и локалната заедница, до стратегија за...
Рурална Коалиција: Со заедничка соработка на општината и локалната заедница, до стратегија за...

Рурална Коалиција: Со заедничка...

Рурална Коалиција: Со заедничка соработка на општината и локалната заедница, до стратегија за...

Рурална Коалиција: Со заедничка соработка на општината и локалната заедница, до стратегија за...

Рурална Коалиција - Куманово го споведуваше проектот „Локалната заедница и општината заеднички ја креираат стратегијата за локален економски развој“ 1 година на територија на Општина Старо...
Запознајте ги Шарпланинските убавини преку активностите на планинскиот клуб Љуботен - Тетово
Запознајте ги Шарпланинските убавини преку активностите на планинскиот клуб Љуботен - Тетово

Запознајте ги Шарпланинските убавини...

Запознајте ги Шарпланинските убавини преку активностите на планинскиот клуб Љуботен - Тетово

Запознајте ги Шарпланинските убавини преку активностите на планинскиот клуб Љуботен - Тетово

ПЛАНИНАРСКИ КЛУБ ЉУБОТЕН - ТЕТОВО го споведуваше проектот “Жителите на шарпланинските села и граѓанските организации со заедничка соработка за придонес во развојот на планинскиот туризам во...
Младински Совет Прилеп : Младите активно се вклучија во креирањето на Локална Младинска Стратегија
Младински Совет Прилеп : Младите активно се вклучија во креирањето на Локална Младинска Стратегија

Младински Совет Прилеп : Младите активно...

Младински Совет Прилеп : Младите активно се вклучија во креирањето на Локална Младинска Стратегија

Младински Совет Прилеп : Младите активно се вклучија во креирањето на Локална Младинска Стратегија

Младински совет Прилеп го споведуваше проектот „Креирање на Локална Младинска Стратегија во општина Крушево“ 1 година на територија на Општина Крушево. Младински Совет Прилеп го креираше...
Велес Бајкинг : Младите излегоа на улица и за кратко се отргнаа од екраните
Велес Бајкинг : Младите излегоа на улица и за кратко се отргнаа од екраните

Велес Бајкинг : Младите излегоа на улица...

Велес Бајкинг : Младите излегоа на улица и за кратко се отргнаа од екраните

Велес Бајкинг : Младите излегоа на улица и за кратко се отргнаа од екраните

Здружение на граѓани ВЕЛЕС БАЈКИНГ го споведуваше проектот “Кампања за создавање на позитивни животни практики, здрави навики и вредности!” 1 година на територијата на Општина Велес,...
Иднината на Западен Балкан е во ЕУ! АЛДА и БНЛД им честитаат на Албанија и Северна Македонија
Иднината на Западен Балкан е во ЕУ! АЛДА и БНЛД им честитаат на Албанија и Северна Македонија

Иднината на Западен Балкан е во ЕУ! АЛДА...

Иднината на Западен Балкан е во ЕУ! АЛДА и БНЛД им честитаат на Албанија и Северна Македонија

Иднината на Западен Балкан е во ЕУ! АЛДА и БНЛД им честитаат на Албанија и Северна Македонија

Проширувањето на Европската унија кон Западен Балкан отсекогаш претставувало главна тема за АЛДА уште од нејзиното основање во 1999 година. Основана како иницијатива на Советот на Европа исто како и...
Завршна публикација на проектот
Завршна публикација на проектот

Завршна публикација на проектот...

Завршна публикација на проектот "Граѓанските организации во служба на локалната демократија"

Завршна публикација на проектот "Граѓанските организации во служба на локалната демократија"

Со цел да го зајакне влијанието на граѓанските организации во креирањето на јавните политики на локално ниво, со овој тригодишен проектот беа опфатени низа активности за да ја поддржат соработката...
Соработка помеѓу локалните власти и граѓанското општество во Република Македонија
Соработка помеѓу локалните власти и граѓанското општество во Република Македонија

Соработка помеѓу локалните власти и...

Соработка помеѓу локалните власти и граѓанското општество во Република Македонија

Соработка помеѓу локалните власти и граѓанското општество во Република Македонија

Главната цел на студијата е увид во механизмите за меѓусекторска соработка и дијалошки механизми на локално ниво и на таа основа да се донесат серија препораки за понатамошен развој на методологијата...
Публикација за доделени грантови
Публикација за доделени грантови

Публикација за доделени грантови...

Публикација за доделени грантови "Граѓанските организации во служба на локалната демократија"

Публикација за доделени грантови "Граѓанските организации во служба на локалната демократија"

Со цел да се зајакне влијанието на граѓанските организации во креирањето на јавните политики на локално ниво, со овој тригодишен проект беа опфатени низа активности за да ја поддржат соработката...
Публикација “Истражување на финансиската и нефинансиската поддршка на граѓанските организации од...
Публикација “Истражување на финансиската и нефинансиската поддршка на граѓанските организации од...

Публикација “Истражување на финансиската...

Публикација “Истражување на финансиската и нефинансиската поддршка на граѓанските организации од...

Публикација “Истражување на финансиската и нефинансиската поддршка на граѓанските организации од...

На кој начин општините ги поддржуваат граѓанските организации? Дали соработката помеѓу локалната самоуправа и граѓанскиот сектор е подобрена? Кои општини јавно објавиле повик за проекти? Публикацијата...
Панел дискусија : Рурален развој –  урбани перспективи
Панел дискусија : Рурален развој –  урбани перспективи

Панел дискусија : Рурален развој – ...

Панел дискусија : Рурален развој – урбани перспективи

Панел дискусија : Рурален развој – урбани перспективи

Последната панел дискусија во рамките на проектот „Граѓанските организации во служба на локалната демократија“ насловена „Европските интеграции во Северноисточниот плански регион:...
Проект: Граѓанските организации во служба на локалната демократија (One pager)
Проект: Граѓанските организации во служба на локалната демократија (One pager)

Проект: Граѓанските организации во...

Проект: Граѓанските организации во служба на локалната демократија (One pager)

Проект: Граѓанските организации во служба на локалната демократија (One pager)

Локалната демократија: практика на развиеното општество
Локалната демократија: практика на развиеното општество

Локалната демократија: практика на...

Локалната демократија: практика на развиеното општество

Локалната демократија: практика на развиеното општество

Завршната конференција „Локалната демократија – идеал или практика“ на проектот „Граѓанските организации во служба на локалната демократија“ се оддржа на 22 јануари 2020 година во Скопје.
Средба на партнерите: Следните чекори во насока на локалната демократија
Средба на партнерите: Следните чекори во насока на локалната демократија

Средба на партнерите: Следните чекори во...

Средба на партнерите: Следните чекори во насока на локалната демократија

Средба на партнерите: Следните чекори во насока на локалната демократија

Партнерите на проектот „Граѓанските организации во служба на локалната демократија“ организираше уште една средба на 22.01.2020 година, пред самата завршна конференција на проектот. 

ФинансирајГО

Истражување за финансиската и нефинансиската поддршка на граѓанските организации од локалните власти
   

 


Што е локална демократија?


 

 

Оваа интернет-страница е направена со финансиска поддршка од Европската унија. Содржината на интернет-страницата во целост е одговорност на партнерите и не секогаш ги одразува погледите и ставовите на Европската унија.

 

 

 

Copyright 2021 by Softage
Back To Top