Локална демократија

Once Upon a Time...

Search
× Search
en-USmk-MKsq-AL
Language

Заклучоци и препораки : Партнерството е клучно за локалната демократија

  • 25 shtator 2019
Заклучоци и препораки : Партнерството е клучно за локалната демократија

Пристигнаа заклучоците и препораките кои призлегоа од Форумот „Партнерството е клучно за локалната демократија: Нови начини на соработка помеѓу локалните власти и граѓанскиот сектор“. 

Во овој документ се претставени добрите практики на панелистите кои беа дел од настанот, како и нивните предлози и совети. 

Докуменот на македонски и англиски јазик можете да го превземете подолу. 

Форумот беше организиран во рамки на проектот „Граѓанските организации во служба на локалната демократија“ и е поддржан од страна на Европска Унија и Централно-европската иницијатива (ЦЕИ).

x

E-Buletini

Ndiqni lajmet brenda projektit ose regjistroheni në e-buletinin dhe ju do të merrni të gjithë informacionin në adresën tuaj të postës elektronike

Aplikacioni

Истражување за финансиската и нефинансиската поддршка на граѓанските организации од локалните власти
   

 

This website was created with the financial support of the European Union. The content of the website is a responsibility of the partners and doesn't nessesarily reflects the views of the European Union.

Copyright 2024 by Softage
Back To Top