Локална демократија

Once Upon a Time...

Search
× Search
en-USmk-MKsq-AL
Language

Завршна публикација на проектот "Граѓанските организации во служба на локалната демократија"

  • 28 shkurt 2020
Завршна публикација на проектот "Граѓанските организации во служба на локалната демократија"

Со цел да го зајакне влијанието на граѓанските организации во креирањето на јавните политики на локално ниво, со овој тригодишен проектот беа опфатени низа активности за да ја поддржат соработката помеѓу граѓанските организации и локалните власти, но и да придонесат кон создавањето на соодветни финансиски можности за мали организации. На ваков начин би се зајакнала улогата на граѓанското општество како клучен фактор во процесот на ЕУ интеграција. 

Од тука, значаен дел од активностите беа фокусирани на јакнење на капацитетите преку спроведување на тематски обуки наменети за здруженијата на граѓани и локалните самоуправи, притоа земајќи ја во предвид еднаквата регионална распределеност. 

Различните активности имаа за цел да ја зголемат свеста кај граѓаните за локалната демократија и правото на граѓанско учество во креирање на локални политики. 

Публикацијата издадена на македонски, албански и англиски јазик, можете да ја пронајдете подолу.

Издавач: Подружница на Асоцијација на агенции за локална демократија - АЛДА Скопје
Автор: Ивана Петровска, Катица Јанева, Ивана Велкова
Година на издавање: 2019

x

E-Buletini

Ndiqni lajmet brenda projektit ose regjistroheni në e-buletinin dhe ju do të merrni të gjithë informacionin në adresën tuaj të postës elektronike

Aplikacioni

Истражување за финансиската и нефинансиската поддршка на граѓанските организации од локалните власти
   

 

This website was created with the financial support of the European Union. The content of the website is a responsibility of the partners and doesn't nessesarily reflects the views of the European Union.

Copyright 2024 by Softage
Back To Top