Локална демократија

Once Upon a Time...

Search
× Search
en-USmk-MK
Language

За проектот


Проектот „Граѓанските организации за функционирање на локалната демократија“ е осмислен да го зајакне влијанието на организациите од цивилниот сектор на јавните политики на локално ниво во Македонија. Активностите треба да придонесат за воспоставувањето на соработка помеѓу граѓанските организации и локалните власти, како и креирањето на позитивен финансиски амбиент за граѓанските организации. Со спроведувањето на проектните активности ќе ја зајакне улогата на граѓанското општество како клучен фактор за ЕУ интеграциските процеси. Проектот предвидува комбинација на меѓусебно поврзани активности, дизајнирани да ги исполнат следните проектни цели: градење на капацитети, активности за истражување и поддршка, ре-грантирање, вмрежување и подигнувањето на свесност.

Со цел создавање одржливо влијание, проектот опфаќа повеќе фактори: 1) граѓански организации; 2) локални власти со избалансирана географска и демографска застапеност и 3) Центри за регионален развој како едни од факторите на развој на локално и регионално ниво.

E-информатор

Следете ги новостите во рамките на проектот или претплатете се на е-информаторот и сите информации ќе ги добивате на вашата е-адреса

Дигитална библиотека

Посетете ја нашата дигитална библиотека и преземете документи

Апликација

Во изработка

 

 

Оваа интернет-страница е направена со финансиска поддршка од Европската унија. Содржината на интернет-страницата во целост е одговорност на партнерите и не секогаш ги одразува погледите и ставовите на Европската унија.

Terms Of UsePrivacy StatementCopyright 2018 by Softage
Back To Top