Локална демократија

Once Upon a Time...

Search
× Search
en-USmk-MK
Language

Проекти

30 март 2023
Медиумите за ЕУ

Медиумите за ЕУ

Проектот „Медиумите за ЕУ“ – Програма на граѓанското општество за учество на медиумите во преговорите за членство на Северна Македонија во ЕУ го спроведува „Евротинк“- Центар за европски стратегии во партнерство со Европската асоцијација за локална демократија - АЛДА и Балкански институт за регионална соработка – БИРС во периодот од 01.03.2023 до 28.02.2026 година и е финансиски поддршка од Европската Унија.

13 април 2022
Европска ознака за извонредност на управувањето ( ELoGE ) во Косово*

Европска ознака за извонредност на управувањето ( ELoGE ) во Косово*

Европската асоцијација за локална демократија - АЛДА  во 2021 година ја доби акредитацијата од Советот на Европа за спроведување на проектот „Европска ознака за извонредност на управувањето ( ELoGE ) во Косово“.

13 април 2022
Европска ознака за извонредност на управувањето ( ELoGE ) во Хрватска

Европска ознака за извонредност на управувањето ( ELoGE ) во Хрватска

Европската асоцијација за локална демократија - АЛДА  во 2021 година ја доби акредитацијата од Советот на Европа за спроведување на проектот „Европска ознака за извонредност на управувањето ( ELoGE ) во Хрватска“.

13 април 2022
Европска ознака за извонредност на управувањето ( ELoGE ) во Северна Македонија

Европска ознака за извонредност на управувањето ( ELoGE ) во Северна Македонија

Европската асоцијација за локална демократија - АЛДА  во 2021 година ја доби акредитацијата од Советот на Европа за спроведување на проектот „Европска ознака за извонредност на управувањето ( ELoGE ) во Северна Македонија“.

20 јануари 2022
Link 4 Cooperation

Link 4 Cooperation

Проектот „Зајакнување на локалното учество и соработка преку партнерство помеѓу јавните власти и граѓанските организации во Босна и Херцеговина-Link 4 Cooperation“ има за цел да ги промовира начелата на добро владеење во насока на ефективно и одговорно работење на единиците на локалната самоуправа во Босна и Херцеговина. Проектот ќе ги зајакне капацитетите на локалните власти (избрани лидери и државни службеници) и граѓанското општество во спроведувањето на партиципативни процеси.

RSS

Барај

Категории

ФинансирајГО

Истражување за финансиската и нефинансиската поддршка на граѓанските организации од локалните власти
   

 

 

Оваа интернет-страница е направена со финансиска поддршка од Европската унија. Содржината на интернет-страницата во целост е одговорност на партнерите и не секогаш ги одразува погледите и ставовите на Европската унија.

Terms Of UsePrivacy StatementCopyright 2023 by Softage
Back To Top
123movies