Локална демократија

Once Upon a Time...

Search
× Search
en-USmk-MKsq-AL
Language


Дигитална библиотека

„Европска повелба за децентрализација“

  • 21 септември 2019
„Европска повелба за децентрализација“

Сметајќи дека целта на Советот на Европа е да се постигне поголемо единство меѓу нејзините членки со цел да се зачуваат и реализираат идеалите и принципите што се нивното заедничко наследство; Имајќи предвид дека еден од методите со кои треба да се постигне оваа цел е преку договори од областа на администрацијата; Имајќи предвид дека локалните власти се една од главните темели на секој демократски режим; Сметајќи дека правото на граѓаните да учествуваат во спроведувањето на јавните работи е еден од демократските принципи што ги споделуваат сите земји-членки на Советот на Европа; Имајќи предвид дека на локално ниво ова право може најдиректно да се остварува; Убедени дека постоењето на локалните власти со реални одговорности може да обезбеди администрација која е ефикасна и блиска до граѓаните;

Оriginal title : European Charter of Local Self-Government

Издавач: Council of Europe
Автор: Council of Europe
Година на издавање: 1985

Овој документ е на англиски јазик.

Documents to download

Print

Name:
Email:
Subject:
Message:
x

Барај

E-информатор

Следете ги новостите во рамките на проектот или претплатете се на е-информаторот и сите информации ќе ги добивате на вашата е-адреса

ФинансирајГО

Истражување за финансиската и нефинансиската поддршка на граѓанските организации од локалните власти
   

 

 

Оваа интернет-страница е направена со финансиска поддршка од Европската унија. Содржината на интернет-страницата во целост е одговорност на партнерите и не секогаш ги одразува погледите и ставовите на Европската унија.

Terms Of UsePrivacy StatementCopyright 2024 by Softage
Back To Top