Локална демократија

Once Upon a Time...

Search
× Search
en-USmk-MKsq-AL
Language


Публикации од грантисти

Ставовите на младите во Општина Крушево по однос на младинските потреби

Ставовите на младите во Општина Крушево по однос на младинските потреби

Проектот опфаќа активности за воспоставување структура за подготовка на локални младински стратегии, како и активности за утврдување на потребите и можните решенија кои треба да ја сочинуваат содржината на локалната младинска стратегија.Со цел фокусирање на најприоритетните проблеми за младите во Крушево, преку реализација на фокус група се селектираа приоритети на кои понатаму ќе се однесува стратегијата. Приоритетите за Крушево беа Култура, Образование, Спорт, Здравје и Младинско учество. За детектирање на состојбата во овие приоритети беше спроведена електронска анкета за млади луѓе на возраст од 15 – 29 години, како и тематски фокус групи.

Име на организацијата: Младински совет Прилеп
Име на проектот: Креирање локална младинска стратегија за Општина Крушево
Година на издавање: 2018

Documents to download

Documents to download

Print

Name:
Email:
Subject:
Message:
x

E-информатор

Следете ги новостите во рамките на проектот или претплатете се на е-информаторот и сите информации ќе ги добивате на вашата е-адреса

ФинансирајГО

Истражување за финансиската и нефинансиската поддршка на граѓанските организации од локалните власти
   

 

 

Оваа интернет-страница е направена со финансиска поддршка од Европската унија. Содржината на интернет-страницата во целост е одговорност на партнерите и не секогаш ги одразува погледите и ставовите на Европската унија.

Terms Of UsePrivacy StatementCopyright 2024 by Softage
Back To Top