Локална демократија

Once Upon a Time...

Search
× Search
en-USmk-MKsq-AL
Language


Дигитална библиотека

„Стратегија за соработка помеѓу владата и граѓанското општество“

  • 21 септември 2019
„Стратегија за соработка помеѓу владата и граѓанското општество“

Во 2007 година, Владата на Република Македонија ја усвои првата Стратегија за соработка на Владата со граѓанското општество и Акциониот план 2007-2011 година. Така, Владата ја истакна важноста на граѓанското општество во целина, со што се отвори основата за нејзината соработка со ГО и презеде систематски пристап во зајакнувањето на основните услови за побрз и поефикасен развој на овој сектор. Стратегијата се однесува на соработката со здруженијата и фондациите, како дел од поширокиот граѓански сектор, со цел да се обезбеди инклузивен процес и вклучување на граѓанското општество во процесите на креирање политики. Во периодот по донесувањето на Стратегијата, преземени се голем број активности, секоја со цел спроведување на целите и мерките и зајакнување на секторот. Следејќи го примерот на таа стратегија, донесени се голем број други стратегии и документи, преку кои институции на национално и локално ниво изразија заложба за развој на одредени области важни за работата на граѓанското општество и вклучување на ГО во меѓусекторски иницијативи. 

Оriginal title : Strategy for Cooperation of the Government with the civil society: 2012-2017

Издавач: Влада на Република Македонија
Автор: Влада на Република Македонија
Година на издавање: 2012
Овој документ е на македонски и англиски јазик.

Documents to download

Print

Name:
Email:
Subject:
Message:
x

Барај

E-информатор

Следете ги новостите во рамките на проектот или претплатете се на е-информаторот и сите информации ќе ги добивате на вашата е-адреса

ФинансирајГО

Истражување за финансиската и нефинансиската поддршка на граѓанските организации од локалните власти
   

 

 

Оваа интернет-страница е направена со финансиска поддршка од Европската унија. Содржината на интернет-страницата во целост е одговорност на партнерите и не секогаш ги одразува погледите и ставовите на Европската унија.

Terms Of UsePrivacy StatementCopyright 2024 by Softage
Back To Top