Локална демократија

Once Upon a Time...

Search
× Search
en-USmk-MK
Language

Проекти

13 април 2022
Европска ознака за извонредност на управувањето ( ELoGE ) во Косово*

Европска ознака за извонредност на управувањето ( ELoGE ) во Косово*

Европската асоцијација за локална демократија - АЛДА  во 2021 година ја доби акредитацијата од Советот на Европа за спроведување на проектот „Европска ознака за извонредност на управувањето ( ELoGE ) во Косово“.

13 април 2022
Европска ознака за извонредност на управувањето ( ELoGE ) во Хрватска

Европска ознака за извонредност на управувањето ( ELoGE ) во Хрватска

Европската асоцијација за локална демократија - АЛДА  во 2021 година ја доби акредитацијата од Советот на Европа за спроведување на проектот „Европска ознака за извонредност на управувањето ( ELoGE ) во Хрватска“.

13 април 2022
Европска ознака за извонредност на управувањето ( ELoGE ) во Северна Македонија

Европска ознака за извонредност на управувањето ( ELoGE ) во Северна Македонија

Европската асоцијација за локална демократија - АЛДА  во 2021 година ја доби акредитацијата од Советот на Европа за спроведување на проектот „Европска ознака за извонредност на управувањето ( ELoGE ) во Северна Македонија“.

20 јануари 2022
Link 4 Cooperation

Link 4 Cooperation

Проектот „Зајакнување на локалното учество и соработка преку партнерство помеѓу јавните власти и граѓанските организации во Босна и Херцеговина-Link 4 Cooperation“ има за цел да ги промовира начелата на добро владеење во насока на ефективно и одговорно работење на единиците на локалната самоуправа во Босна и Херцеговина. Проектот ќе ги зајакне капацитетите на локалните власти (избрани лидери и државни службеници) и граѓанското општество во спроведувањето на партиципативни процеси.

01 октомври 2018
Граѓанските организации во служба на локалната демократија

Граѓанските организации во служба на локалната демократија

Проектот „Граѓанските организации во служба на локалната демократија“ е осмислен да го зајакне влијанието на организациите од цивилниот сектор на јавните политики на локално ниво во Северна Македонија. Активностите треба да придонесат за воспоставувањето на соработка помеѓу граѓанските организации и локалните власти, како и креирањето на позитивен финансиски амбиент за граѓанските организации.

RSS

Барај

Категории

ФинансирајГО

Истражување за финансиската и нефинансиската поддршка на граѓанските организации од локалните власти
   

 

 

Оваа интернет-страница е направена со финансиска поддршка од Европската унија. Содржината на интернет-страницата во целост е одговорност на партнерите и не секогаш ги одразува погледите и ставовите на Европската унија.

Terms Of UsePrivacy StatementCopyright 2023 by Softage
Back To Top
fmovies.co