Локална демократија

Once Upon a Time...

Search
× Search
en-USmk-MKsq-AL
Language


Новости

Институт за стратешки истражувања и едукација (ИСИЕ) Скопје: "Референдумот како алатка за потик при граѓанскиот активизам на локално ниво" 16апр.
2020

Институт за стратешки истражувања и едукација (ИСИЕ) Скопје: "Референдумот како алатка за потик при граѓанскиот активизам на локално ниво"

ИСИЕ го споведуваше проектот „Јакнење на капацитетите на граѓанските организации за остварување на правата на граѓаните за референдум на локално ниво“ 1 година на територијата на Општина Арачиново,...
Здружение на граѓани Центар за истражување и анализи...

Здружение на граѓани Центар за истражување и анализи...

15 април 2020
Здружение на граѓани Центар за истражување и анализи НОВУС Струмица го спроведуваше проектот “Партнерството мотор на демократијата“ 1 година на територијата на Општина Струмица. 

Здружение на граѓани Центар за истражување и анализи НОВУС Струмица го спроведуваше проектот “Партнерството мотор на демократијата“ 1 година на територијата на Општина Струмица. 

Здружение АМБРОЗИЈА: "Создадена основа за поголема...

Здружение АМБРОЗИЈА: "Создадена основа за поголема...

14 април 2020
Здружение центар за лековити билки и шумски плодови АМБРОЗИЈА го споведуваше проектот „Заедно за развој на општината“ 1 година на територија на Општина Пехчево. Здружението центар за лековити билки и...

Здружение центар за лековити билки и шумски плодови АМБРОЗИЈА го споведуваше проектот „Заедно за развој на општината“ 1 година на територија на Општина Пехчево. Здружението центар за лековити билки и шумски плодови АМБРОЗИЈА го креираше овој проект со цел да се зголеми учеството на јавноста во креирање на политики во Општина Пехчево.

Центар за оддржлив развој на заедницата Дебар : Со...

Центар за оддржлив развој на заедницата Дебар : Со...

10 април 2020
ЦЕРЗ - Дебар го споведуваше проектот “Активирај се – Одлучувај каде општината ќе ги троши твоите пари” 10 месеци на територијата на општините Дебар, Маврово Ростуше и Центар Жупа. ЦЕРЗ го креираше...

ЦЕРЗ - Дебар го споведуваше проектот “Активирај се – Одлучувај каде општината ќе ги троши твоите пари” 10 месеци на територијата на општините Дебар, Маврово Ростуше и Центар Жупа. ЦЕРЗ го креираше овај проект со цел да се направи анализа за проблемите што ги тангираат граѓаните на општините Дебар, Маврово, Ростуше и центар Жупа.

Рурална Коалиција: Со заедничка соработка на општината и локалната заедница, до стратегија за локален економски развој
9 април 2020

Рурална Коалиција: Со заедничка соработка на општината и локалната заедница, до стратегија за локален економски развој

Рурална Коалиција - Куманово го споведуваше проектот „Локалната заедница и општината заеднички ја креираат стратегијата за локален економски развој“ 1 година на територија на Општина Старо Нагоричане. Рурална Коалиција го креираше овој проект со цел да се овозможи подигање и јакнење на свеста кај граѓаните на општина Старо Нагоричане за потребата од нивно вклучување во процесот на донесување на одлуки на локално ниво, односно вклучување во локалната демократија каде се создаде локална активна платформа од сите чинители кои што продонесуваат кон развојот на општината.

RSS

Барај

E-информатор

Следете ги новостите во рамките на проектот или претплатете се на е-информаторот и сите информации ќе ги добивате на вашата е-адреса

ФинансирајГО

Истражување за финансиската и нефинансиската поддршка на граѓанските организации од локалните власти
   

 

 

Оваа интернет-страница е направена со финансиска поддршка од Европската унија. Содржината на интернет-страницата во целост е одговорност на партнерите и не секогаш ги одразува погледите и ставовите на Европската унија.

Terms Of UsePrivacy StatementCopyright 2024 by Softage
Back To Top