Локална демократија

Once Upon a Time...

Search
× Search
en-USmk-MKsq-AL
Language


Новости

Зајакнување на локално учество и соработка преку партнерство со јавни власти и граѓански организации во Босна и Херцеговина – Линк за соработка

  • 23 јули 2021
  • Author: ALDA Skopje
  • Number of views: 7577
  • 0 Comments

Времетраење: Јануари 2021 – Декември 2023
Финансиран од: Европска Унија
Носител на проектот: Локална агенција за демократија Мостар (ЛДА Мостар)
Партнери: Агенија за локална  демократија Завидовиќи, Агенција за локална демократија Приједор, Центар за развој на Херцеговина Требиње, АЛДА - Европска асоцијација за локална демократија

Опис на проектот:
Проектот промовира принципи на добро управување со цел ефективно и одговорно работење на единиците на локалната самоуправа во Босна и Херцеговина. Проектот има за цел да ги зајакне капацитетите на локалните власти (советници и општински службеници) и граѓанското општество во спроведувањето на активности за партиципативно учество. Заеднички ќе ги идентификуваат конкретните проблеми на заедницата и ќе најдат соодветни решенија со помош на партиципативно учество. Затоа, проектот ќе изгради капацитети и ќе ги реши проблемите со консолидирање на пристапот во следните години. На ваков начин, проектот ќе придонесе за јакнење на капацитетите и пронаоѓање решенија од страна на локалните власти. 

Проектот вклучува 40 локални граѓански организации од Босна и Херцеговина и 12 единици на локалната самоуправа - општинската администрација и локалните советници.
Општа цел: зајакнување на капацитетите на граѓанските организации вклучени во процесите на јавна политика со цел да станат оспособени и сигурни партнери во процесите на креирање политики и реформи во Босна и Херцеговина.

Специфични цели:
1. Создаде посилни врски со граѓаните преку вклучување во процесите на креање на јавни политики, вклучувајќи ги маргинализирани групи и малите локални заедници и поттикнување на граѓански активизам и учество на јавноста во процесот на креирање политики;
2. Способни, транспарентни и отчетни локални власти;
3. Ефективни граѓански организации;
4. Локалните власти да имаат политики и правила за малите локални организации и граѓански иницијативи;
5. Граѓански организации да создадат мрежа за градење коалиција со цел поголемо влијание во застапувањето.

Целиот проект вклучува:
• околу 20 локални заедници кои имаат корист од подобрените јавни услуги во секоја општина;
• 12 локални власти кои ќе ги зајакнат капацитетите за спроведување на инклузивни решенија за локални проблеми (Мостар, Јабланица, Невесиње, Завидовиќи, Жепче, Маглај , Приедор, Нови град, Костајница, Требиње, Равно и Берковичи);
• повеќе од 40 граѓански организации кои ќе имаат подобрени вештини и капацитети за да донесат позитивни локални промени во нивните заедници.

Главни активности на проектот:
• Обуки за тренери за примена на методологијата на Советот на Европа – Европски назив за извонредност на управувањето (ELoGE)
• Проценка на потребите во согласност со методологијата ELoGE во областа на 12 локални самоуправи
• Обука за зајакнување на капацитетот за проценка и следење на добро владеење на локално ниво, користејќи партиципативни методи за претставници на 12 локални самоуправи и локалните граѓански организации (Програма за академија за лидерство на Советот на Европа)
• Обука за партиципативен процес поврзан со локални прашања за претставници од 12 локални самоуправи
• Поддршка на локалните граѓански организации од Босна и Херцеговина преку доделување на мали грантови
• Форуми за презентирање на најдобри практики за соработка / соработка помеѓу локалните граѓански организации и локалните власти и формирање неформална мрежа 
• Имплементација на дигитална демократија / демократија преку инсталирање на 12 смарт клупи во 12 локални заедници од областа на проектот
• Конечна конференција за проектот

Веб сајт https://www.link4cooperation.ba/#

 

Print
Tags:

Name:
Email:
Subject:
Message:
x

Барај

E-информатор

Следете ги новостите во рамките на проектот или претплатете се на е-информаторот и сите информации ќе ги добивате на вашата е-адреса

ФинансирајГО

Истражување за финансиската и нефинансиската поддршка на граѓанските организации од локалните власти
   

 

 

Оваа интернет-страница е направена со финансиска поддршка од Европската унија. Содржината на интернет-страницата во целост е одговорност на партнерите и не секогаш ги одразува погледите и ставовите на Европската унија.

Terms Of UsePrivacy StatementCopyright 2024 by Softage
Back To Top