Локална демократија

Once Upon a Time...

Search
× Search
en-USmk-MKsq-AL
Language


Публикации од грантисти

Бриф: Референдум на локално ниво: реалност или фикција? - Препораки

Бриф: Референдум на локално ниво: реалност или фикција? - Препораки

"Јакнење на капацитетите на граѓанските организации за остварување на правата на граѓаните за референдум на локално ниво" претставува 12-месечен проект на Институтот за стратешки истражувања и едукација (ИСИЕ) од Скопје кој ќе биде имплементиран во периодот од март 2018 до февруари 2019 година. 
Проектот е насочен кон зголемување на свеста за можностите за непосредното учество на граѓаните во донесувањето на одлуките, преку нивно изјаснување на референдум. Проектот е фокусиран кон засилување на капацитетите на целните групи преку обуки, симулации, тркалезна маса и создавање на документ за креирање на политики, но и подобрување на информираноста на граѓаните и достапните информации преку веб-сајт, кампања на социјалните мрежи и стории во медиумите. 

Име на организацијата: Здружение Институт за стратешки истражувања и едукација – ИСИЕ
Име на проектот: Јакнење капацитети на граѓанските организации за остварување на правата на граѓаните за референдум на локално ниво
Година на издавање: 2019

Documents to download

Documents to download

Print

Name:
Email:
Subject:
Message:
x

E-информатор

Следете ги новостите во рамките на проектот или претплатете се на е-информаторот и сите информации ќе ги добивате на вашата е-адреса

ФинансирајГО

Истражување за финансиската и нефинансиската поддршка на граѓанските организации од локалните власти
   

 

 

Оваа интернет-страница е направена со финансиска поддршка од Европската унија. Содржината на интернет-страницата во целост е одговорност на партнерите и не секогаш ги одразува погледите и ставовите на Европската унија.

Terms Of UsePrivacy StatementCopyright 2024 by Softage
Back To Top