Локална демократија

Once Upon a Time...

Search
× Search
en-USmk-MKsq-AL
Language


Публикации од грантисти

Партнерството мотор на демократијата

Партнерството мотор на демократијата

Примарна цел на овој проект е унапредување на демократските процеси на локално ниво преку примена на корективни мерки и препораки во политиките на локалната власт заради засилено влијание на демократските процеси на национално ниво.Имајќи во предвид дека Општина Струмица е една од најјаките општини во државата, општина која со својот брз развој имплицира особено влијание во целокупниот разој на државата во сите сфери на општественото живеење, особено во демократските процеси а во таа насока и досегашните нејзини заложби да гради и практицира модел на граѓанско општество во кое сите ќе имаат еднакви можности , за нас како граѓанска организација ни беше мотив, низ еден зајакнат модел на партнерство помеѓу граѓанскиот сектор и локалната самоуправа, да потврдиме дека единствено оваа практика е мотор на демократијата.

Име на организацијата: Здружение на граѓани Центар за истражување и анализи “НОВУС”, Струмица
Име на проектот: Партнерството мотор на демократијата
Година на издавање: /

Documents to download

Documents to download

Print

Name:
Email:
Subject:
Message:
x

E-информатор

Следете ги новостите во рамките на проектот или претплатете се на е-информаторот и сите информации ќе ги добивате на вашата е-адреса

ФинансирајГО

Истражување за финансиската и нефинансиската поддршка на граѓанските организации од локалните власти
   

 

 

Оваа интернет-страница е направена со финансиска поддршка од Европската унија. Содржината на интернет-страницата во целост е одговорност на партнерите и не секогаш ги одразува погледите и ставовите на Европската унија.

Terms Of UsePrivacy StatementCopyright 2024 by Softage
Back To Top