Local democracy

Once Upon a Time...

Search
× Search
en-USmk-MKsq-AL
Language


News

Завршна публикација на проектот "Граѓанските организации во служба на локалната демократија"

  • 28 February 2020
Завршна публикација на проектот "Граѓанските организации во служба на локалната демократија"

Со цел да го зајакне влијанието на граѓанските организации во креирањето на јавните политики на локално ниво, со овој тригодишен проектот беа опфатени низа активности за да ја поддржат соработката помеѓу граѓанските организации и локалните власти, но и да придонесат кон создавањето на соодветни финансиски можности за мали организации. На ваков начин би се зајакнала улогата на граѓанското општество како клучен фактор во процесот на ЕУ интеграција. 

Од тука, значаен дел од активностите беа фокусирани на јакнење на капацитетите преку спроведување на тематски обуки наменети за здруженијата на граѓани и локалните самоуправи, притоа земајќи ја во предвид еднаквата регионална распределеност. 

Различните активности имаа за цел да ја зголемат свеста кај граѓаните за локалната демократија и правото на граѓанско учество во креирање на локални политики. 

Публикацијата издадена на македонски, албански и англиски јазик, можете да ја пронајдете подолу.

Издавач: Подружница на Асоцијација на агенции за локална демократија - АЛДА Скопје
Автор: Ивана Петровска, Катица Јанева, Ивана Велкова
Година на издавање: 2019

Documents to download

Print

Name:
Email:
Subject:
Message:
x

Search

Newsletter

Read more about the latest news from the project or subscribe to our Newsletter and get all the news in your mailbox

Application

Истражување за финансиската и нефинансиската поддршка на граѓанските организации од локалните власти
   

 

 

Оваа интернет-страница е направена со финансиска поддршка од Европската унија. Содржината на интернет-страницата во целост е одговорност на партнерите и не секогаш ги одразува погледите и ставовите на Европската унија.

Terms Of UsePrivacy StatementCopyright 2024 by Softage
Back To Top