Local democracy

Once Upon a Time...

Search
× Search
en-USmk-MKsq-AL
Language


Contact

Address: Partizanski odredi 43B/1-5, 1000 Skopje

E-mail: cso.democracy@aldaintranet.org

Phone number: +389 (0)2 60 91 060

Map

Newsletter

Read more about the latest news from the project or subscribe to our Newsletter and get all the news in your mailbox

Application

Истражување за финансиската и нефинансиската поддршка на граѓанските организации од локалните власти
   

 

 

Оваа интернет-страница е направена со финансиска поддршка од Европската унија. Содржината на интернет-страницата во целост е одговорност на партнерите и не секогаш ги одразува погледите и ставовите на Европската унија.

Terms Of UsePrivacy StatementCopyright 2024 by Softage
Back To Top