Локална демократија

Once Upon a Time...

Search
× Search
en-USmk-MKsq-AL
Language

Други публикации

Документ: Повелба за заемна посветеност помеѓу Франција, „Mouvement associatif“ и локалните самоуправи
- верзија на француски јазик
- верзија на англиски јазик

Истражување „Користење на ЕУ фондовите од страна на општините во Република Македонија“
Преземете го истражувањето

Истражување „Учество на граѓанските организации во прекуграничната соработка“
Преземете го истражувањето


Документ „Реформи во Јавната администрација и локалните власти во земјите од источното партнерство“
Преземете го документот


Документ „Соработка со граѓанското општество во промовирањето реформи во јавната администрација во земјите од источното партнерство“
Преземете го документот


Документ „Чинители во децентрализирана соработка: заедничко работење на локалните власти и граѓанските организации“
Преземете го документот


Документ „Проект ЛАДДЕР - „Децентрализирана соработка и општествен пристап меѓу Европската унија и земјите од источното партнерство“ - од Антонела Валморбида“
Преземете го документот


Документ „Издание #2 - Анкета за развој на активното граѓанство - Начин на зајакнување на локалната демократија во земјите од источното партнерство“
Преземете го документот


Документ „ЕПД - Факти за поддршка на демократијата“
Преземете го документот


Документ „Европска повелба за децентрализација“
Преземете го документот


Документ „Извештај за овозможувачката околина за развој на граѓанското општество во Македонија 2016“
Преземете го документот


Документ „Стратегија за соработка помеѓу владата и граѓанското општество“
Преземете го документот


Документ „Закон за локална самоуправа на Република Македонија“
Преземете го документот


Документ „Закон за рамномерен регионален развој“
Преземете го документот


Документ „Закон за здруженија и фондации“
Преземете го документот


Документ „Соработка помеѓу локалните власти и граѓанското општество во Република Македонија“
Преземете го документот

E-информатор

Следете ги новостите во рамките на проектот или претплатете се на е-информаторот и сите информации ќе ги добивате на вашата е-адреса

Дигитална библиотека

Посетете ја нашата дигитална библиотека и преземете документи

Апликација

Во изработка

Претплати се на Е-информатор:


 

 

Оваа интернет-страница е направена со финансиска поддршка од Европската унија. Содржината на интернет-страницата во целост е одговорност на партнерите и не секогаш ги одразува погледите и ставовите на Европската унија.

Terms Of UsePrivacy StatementCopyright 2019 by Softage
Back To Top