Локална демократија

Once Upon a Time...

Search
× Search
en-USmk-MKsq-AL
Language


Дигитална библиотека

Документ: Повелба за заемна посветеност помеѓу Франција, „Mouvement associatif“ и локалните самоуправи

Истражување „Користење на ЕУ фондовите од страна на општините во Република Македонија“

Истражување „Учество на граѓанските организации во прекуграничната соработка“

Документ „Реформи во Јавната администрација и локалните власти во земјите од источното партнерство“

Документ „Соработка со граѓанското општество во промовирањето реформи во јавната администрација во земјите од источното партнерство“

Документ „Чинители во децентрализирана соработка: заедничко работење на локалните власти и граѓанските организации“

Документ „Проект ЛАДДЕР - „Децентрализирана соработка и општествен пристап меѓу Европската унија и земјите од источното партнерство“ - од Антонела Валморбида“

Документ „Издание #2 - Анкета за развој на активното граѓанство - Начин на зајакнување на локалната демократија во земјите од источното партнерство“

Документ „ЕПД - Факти за поддршка на демократијата“

Документ „Европска повелба за децентрализација“

Документ „Извештај за овозможувачката околина за развој на граѓанското општество во Македонија 2016“

Документ „Стратегија за соработка помеѓу владата и граѓанското општество“

Документ „Закон за локална самоуправа на Република Македонија“

Документ „Закон за рамномерен регионален развој“

Документ „Закон за здруженија и фондации“

Документ „Соработка помеѓу локалните власти и граѓанското општество во Република Македонија“

Публикација „Истражување на финансиската и нефинансиската поддршка на граѓанските организации од локалните власти”

Публикација „Истражување на финансиската и нефинансиската поддршка на граѓанските организации од локалните власти”

Публикација „Истражување на финансиската и нефинансиската поддршка на граѓанските организации од локалните власти”

На кој начин општините ги поддржуваат граѓанските организации? Дали соработката помеѓу локалната самоуправа и граѓанскиот сектор е подобрена? Кои општини јавно објавиле повик за проекти? Публикацијата “Истражување на финансиската и нефинансиската поддршка на граѓанските организации од локалните власти” ги содржи одговорите на овие прашања и многу повеќе. 

Documents to download

Документ со факти за локалната демократија

Документ со факти за локалната демократија

Документ со факти за локалната демократија


Овој документ ги опфаќа главните прашања околу она што е локална демократија, како локалната самоуправа ги потенцира правото и способноста на локалните надлежните органи, како и основните принципи на локалната самоуправа. Во овој документ ќе ги најдете исто така и одговорите околу локалниот развој и за тоа како може да се промовира локалната демократија, во јавноста.

Documents to download

АЛДА - Локалните власти и граѓанските организации заедно

АЛДА - Локалните власти и граѓанските организации заедно

АЛДА - Локалните власти и граѓанските организации заедно

Во дискусиите за тековната криза на Европската унија предизвикана од „НЕ“ на Уставниот договор во Франција и Холандија, понекогаш се заборава дека сѐ, во целата конструкција на Европската унија е повеќе од успешна приказна! Европа во моментот доживува невиден период на стабилност и мир. 60 години по завршувањето на Втората светска војна, 27 европски земји ја градат својата заедничка иднина врз основа на вредностите за мир, демократија и човекови права. Несомнено, демократијата е кревка конструкција, која треба да се зајакнува постојано. Проектот „Градови кои дејствуваат за мир и демократија во Европа“ имаше за цел да ги зближи локалните власти, невладините организации и младите луѓе за да ја проценат и дебатираат нивната улога во изградбата на мирна и демократска Европа.

Documents to download

Извештај со активности за агенциите за локална демократија

Извештај со активности за агенциите за локална демократија

Извештај со активности за агенциите за локална демократија

АЛДА ја координира и поддржува мрежата на 14 локални агенции за демократија (ЛДА) и 3 оперативни партнери (ОП) во нивните активности. АЛДА работи низ проширената Европа. Повеќето од локалните агенции за демократија се наоѓаат во Западен Балкан, но АЛДА е се поактивна во европското соседство со 5 ЛДА во разни земји од Источно партнерство и првиот во Јужното соседство, во Каируан (Тунис), основано во 2017 година. ЛДА и ОП се поддржани од повеќе од 100 партнери (локални власти и граѓански организации) низ цела Европа, обезбедуваат финансиска и политичка поддршка за исполнување на нивниот мандат и за придружба на локалната демократија, зајакнување на граѓанското општество и учество во процесот на донесување одлуки на локално ниво.

Во овој извештај е претставена деталната програма за активностите на локалните агенции за демократија во 2018 година.

Documents to download

E-информатор

Следете ги новостите во рамките на проектот или претплатете се на е-информаторот и сите информации ќе ги добивате на вашата е-адреса

ФинансирајГО

Истражување за финансиската и нефинансиската поддршка на граѓанските организации од локалните власти
   

 

 

Оваа интернет-страница е направена со финансиска поддршка од Европската унија. Содржината на интернет-страницата во целост е одговорност на партнерите и не секогаш ги одразува погледите и ставовите на Европската унија.

Terms Of UsePrivacy StatementCopyright 2020 by Softage
Back To Top