Локална демократија

Once Upon a Time...

Search
× Search
en-USmk-MKsq-AL
Language


Publications

Документ: Повелба за заемна посветеност помеѓу Франција, „Mouvement associatif“ и локалните самоуправи

Истражување „Користење на ЕУ фондовите од страна на општините во Република Македонија“

Истражување „Учество на граѓанските организации во прекуграничната соработка“

Документ „Реформи во Јавната администрација и локалните власти во земјите од источното партнерство“

Документ „Соработка со граѓанското општество во промовирањето реформи во јавната администрација во земјите од источното партнерство“

Документ „Чинители во децентрализирана соработка: заедничко работење на локалните власти и граѓанските организации“

Документ „Проект ЛАДДЕР - „Децентрализирана соработка и општествен пристап меѓу Европската унија и земјите од источното партнерство“ - од Антонела Валморбида“

Документ „Издание #2 - Анкета за развој на активното граѓанство - Начин на зајакнување на локалната демократија во земјите од источното партнерство“

Документ „ЕПД - Факти за поддршка на демократијата“

Документ „Европска повелба за децентрализација“

Документ „Извештај за овозможувачката околина за развој на граѓанското општество во Македонија 2016“

Документ „Стратегија за соработка помеѓу владата и граѓанското општество“

Документ „Закон за локална самоуправа на Република Македонија“

Документ „Закон за рамномерен регионален развој“

Документ „Закон за здруженија и фондации“

Документ „Соработка помеѓу локалните власти и граѓанското општество во Република Македонија“

Публикација „Истражување на финансиската и нефинансиската поддршка на граѓанските организации од локалните власти”

Публикација „Истражување на финансиската и нефинансиската поддршка на граѓанските организации од локалните власти”

Публикација „Истражување на финансиската и нефинансиската поддршка на граѓанските организации од локалните власти”

На кој начин општините ги поддржуваат граѓанските организации? Дали соработката помеѓу локалната самоуправа и граѓанскиот сектор е подобрена? Кои општини јавно објавиле повик за проекти? Публикацијата “Истражување на финансиската и нефинансиската поддршка на граѓанските организации од локалните власти” ги содржи одговорите на овие прашања и многу повеќе. 

Documents to download

E-информатор

Следете ги новостите во рамките на проектот или претплатете се на е-информаторот и сите информации ќе ги добивате на вашата е-адреса

ФинансирајГО

Истражување за финансиската и нефинансиската поддршка на граѓанските организации од локалните власти
   

 

 

Оваа интернет-страница е направена со финансиска поддршка од Европската унија. Содржината на интернет-страницата во целост е одговорност на партнерите и не секогаш ги одразува погледите и ставовите на Европската унија.

Terms Of UsePrivacy StatementCopyright 2019 by Softage
Back To Top