Local democracy

Once Upon a Time...

Search
× Search
en-USmk-MKsq-AL
Language


Sub-grantees publications

Истражување - Партнерството мотор на демократијата

Истражување - Партнерството мотор на демократијата

Демократијата претставува облик на управување каде што државната власт произлегува од луѓето. Зборот „демократија“ води потекло од старогрчките зборови demos – што значи народ – и kratos – што значи власт.Начелата на современата демократија постапно се развија од калвинистичкото религиозно движење во текот на 17-тиот век, особено во Шкотска, Англија и Холандија, каде што заедниците започнале да се поддржуваат и да ги споделуваат не само религиозните, туку и политичките идеи. Се појави филозофијата на слобода и еднаквост за сите и тие беа натаму зајакнати во текот на периодот на просветителството, за подоцна да бидат признати како основни вредности на демократијата. Првата модерна демократска држава беше формирана во САД, додека Франција беше првата европска држава којашто беше изградена врз демократски принципи, по завршувањето на Француската револуција.

Име на организацијата: Здружение на граѓани Центар за истражување и анализи “НОВУС”, Струмица
Име на проектот: Партнерството мотор на демократијата
Година на издавање: /

Documents to download

Documents to download

Print

Name:
Email:
Subject:
Message:
x

E-информатор

Следете ги новостите во рамките на проектот или претплатете се на е-информаторот и сите информации ќе ги добивате на вашата е-адреса

ФинансирајГО

Истражување за финансиската и нефинансиската поддршка на граѓанските организации од локалните власти
   

 

 

Оваа интернет-страница е направена со финансиска поддршка од Европската унија. Содржината на интернет-страницата во целост е одговорност на партнерите и не секогаш ги одразува погледите и ставовите на Европската унија.

Terms Of UsePrivacy StatementCopyright 2024 by Softage
Back To Top