Локална демократија

Once Upon a Time...

Search
× Search
en-USmk-MKsq-AL
Language


Risi

Европска ознака за извонредност на управувањето ( ELoGE ) во Косово* 13Pri
2022

Европска ознака за извонредност на управувањето ( ELoGE ) во Косово*

Европската асоцијација за локална демократија - АЛДА  во 2021 година ја доби акредитацијата од Советот на Европа за спроведување на проектот „Европска ознака за извонредност на управувањето ( ELoGE ) во...
Европска ознака за извонредност на управувањето ( ELoGE...

Европска ознака за извонредност на управувањето ( ELoGE...

13 prill 2022
Европската асоцијација за локална демократија - АЛДА  во 2021 година ја доби акредитацијата од Советот на Европа за спроведување на проектот „Европска ознака за извонредност на управувањето ( ELoGE ) во...

Европската асоцијација за локална демократија - АЛДА  во 2021 година ја доби акредитацијата од Советот на Европа за спроведување на проектот „Европска ознака за извонредност на управувањето ( ELoGE ) во Хрватска“.

Европска ознака за извонредност на управувањето ( ELoGE...

Европска ознака за извонредност на управувањето ( ELoGE...

13 prill 2022
Европската асоцијација за локална демократија - АЛДА  во 2021 година ја доби акредитацијата од Советот на Европа за спроведување на проектот „Европска ознака за извонредност на управувањето ( ELoGE ) во...

Европската асоцијација за локална демократија - АЛДА  во 2021 година ја доби акредитацијата од Советот на Европа за спроведување на проектот „Европска ознака за извонредност на управувањето ( ELoGE ) во Северна Македонија“.

Link 4 Cooperation

Link 4 Cooperation

20 janar 2022
Проектот „Зајакнување на локалното учество и соработка преку партнерство помеѓу јавните власти и граѓанските организации во Босна и Херцеговина-Link 4 Cooperation“ има за цел да ги промовира начелата на...

Проектот „Зајакнување на локалното учество и соработка преку партнерство помеѓу јавните власти и граѓанските организации во Босна и Херцеговина-Link 4 Cooperation“ има за цел да ги промовира начелата на добро владеење во насока на ефективно и одговорно работење на единиците на локалната самоуправа во Босна и Херцеговина. Проектот ќе ги зајакне капацитетите на локалните власти (избрани лидери и државни службеници) и граѓанското општество во спроведувањето на партиципативни процеси.

Граѓанските организации во служба на локалната демократија
1 tetor 2018

Граѓанските организации во служба на локалната демократија

Проектот „Граѓанските организации во служба на локалната демократија“ е осмислен да го зајакне влијанието на организациите од цивилниот сектор на јавните политики на локално ниво во Северна Македонија. Активностите треба да придонесат за воспоставувањето на соработка помеѓу граѓанските организации и локалните власти, како и креирањето на позитивен финансиски амбиент за граѓанските организации.

Барај

ФинансирајГО

Истражување за финансиската и нефинансиската поддршка на граѓанските организации од локалните власти
   

 

 

Оваа интернет-страница е направена со финансиска поддршка од Европската унија. Содржината на интернет-страницата во целост е одговорност на партнерите и не секогаш ги одразува погледите и ставовите на Европската унија.

Copyright 2022 by Softage
Back To Top
9anime