Локална демократија

Once Upon a Time...

Search
× Search
en-USmk-MKsq-AL
Language


Risi

Иницирана мрежа за локална демократија 20Jan
2020

Иницирана мрежа за локална демократија

На 15 јануари 2020 година во Скопје се одржа средба на партнерите и грантистите во рамките проектот „Граѓанските организации во служба на локалната демократија“.

Одржана последната средба на партнерите на проектот

Одржана последната средба на партнерите на проектот

13 janar 2020
На 10 јануари 2020 година во Велес се одржа последната средба на тимот на партнерите на проектот. На состанок се дискутираа резултатите и имплементацијата на активностите во изминатите 36 месеци. Проектните партнери...

На 10 јануари 2020 година во Велес се одржа последната средба на тимот на партнерите на проектот. На состанок се дискутираа резултатите и имплементацијата на активностите во изминатите 36 месеци. Проектните партнери ги споделија искуствата од реализацијата на тригодишниот проект и предизвиците со кои се соочија за време на неговата имплементација. 

Повик за изработка на анимирано видео

Повик за изработка на анимирано видео

10 janar 2020

АЛДА Скопје објавува повик за изработка на анимирано видео за потребите на проектот Граѓанските организации во служба на локалната демократија..

АЛДА Скопје објавува повик за изработка на анимирано видео за потребите на проектот Граѓанските организации во служба на локалната демократија..

Повик за дизајн и печатење на публикација

Повик за дизајн и печатење на публикација

27 dhjetor 2019

АЛДА Скопје објавува повик за дизајн и печатење на публикација посветена на проектите на шемата за грантирање на проектот.

АЛДА Скопје објавува повик за дизајн и печатење на публикација посветена на проектите на шемата за грантирање на проектот.

Обука за Алатки за локална демократија и партиципативно буџетирање
27 dhjetor 2019

Обука за Алатки за локална демократија и партиципативно буџетирање

На 23 и 24 декември, 2019 година во Охрид се одржа обуката „Алатки за локална демократија и партиципативно буџетирање” која имаше за цел зајакнување на капацитетите на општините и граѓанските организации, размена на мислења и ставови за улогата на двете страни во практикувањето на локалната демократија, како и интензивирање на меѓусебната соработка. 

First3456789101112Last

Барај

ФинансирајГО

Истражување за финансиската и нефинансиската поддршка на граѓанските организации од локалните власти
   

 

 

Оваа интернет-страница е направена со финансиска поддршка од Европската унија. Содржината на интернет-страницата во целост е одговорност на партнерите и не секогаш ги одразува погледите и ставовите на Европската унија.

Copyright 2023 by Softage
Back To Top
123movies