Локална демократија

Once Upon a Time...

Search
× Search
en-USmk-MKsq-AL
Language


Risi

Здружение АМБРОЗИЈА: "Создадена основа за поголема вклученост на јавноста во процесот на креирање и донесување на јавни политики" 14Pri
2020

Здружение АМБРОЗИЈА: "Создадена основа за поголема вклученост на јавноста во процесот на креирање и донесување на јавни политики"

Здружение центар за лековити билки и шумски плодови АМБРОЗИЈА го споведуваше проектот „Заедно за развој на општината“ 1 година на територија на Општина Пехчево. Здружението центар за лековити билки и...
Центар за оддржлив развој на заедницата Дебар : Со...

Центар за оддржлив развој на заедницата Дебар : Со...

10 prill 2020
ЦЕРЗ - Дебар го споведуваше проектот “Активирај се – Одлучувај каде општината ќе ги троши твоите пари” 10 месеци на територијата на општините Дебар, Маврово Ростуше и Центар Жупа. ЦЕРЗ го креираше...

ЦЕРЗ - Дебар го споведуваше проектот “Активирај се – Одлучувај каде општината ќе ги троши твоите пари” 10 месеци на територијата на општините Дебар, Маврово Ростуше и Центар Жупа. ЦЕРЗ го креираше овај проект со цел да се направи анализа за проблемите што ги тангираат граѓаните на општините Дебар, Маврово, Ростуше и центар Жупа.

Рурална Коалиција: Со заедничка соработка на општината и...

Рурална Коалиција: Со заедничка соработка на општината и...

9 prill 2020
Рурална Коалиција - Куманово го споведуваше проектот „Локалната заедница и општината заеднички ја креираат стратегијата за локален економски развој“ 1 година на територија на Општина Старо Нагоричане....

Рурална Коалиција - Куманово го споведуваше проектот „Локалната заедница и општината заеднички ја креираат стратегијата за локален економски развој“ 1 година на територија на Општина Старо Нагоричане. Рурална Коалиција го креираше овој проект со цел да се овозможи подигање и јакнење на свеста кај граѓаните на општина Старо Нагоричане за потребата од нивно вклучување во процесот на донесување на одлуки на локално ниво, односно вклучување во локалната демократија каде се создаде локална активна платформа од сите чинители кои што продонесуваат кон развојот на општината.

Запознајте ги Шарпланинските убавини преку активностите...

Запознајте ги Шарпланинските убавини преку активностите...

8 prill 2020
ПЛАНИНАРСКИ КЛУБ ЉУБОТЕН - ТЕТОВО го споведуваше проектот “Жителите на шарпланинските села и граѓанските организации со заедничка соработка за придонес во развојот на планинскиот туризам во руралните средини на...

ПЛАНИНАРСКИ КЛУБ ЉУБОТЕН - ТЕТОВО го споведуваше проектот “Жителите на шарпланинските села и граѓанските организации со заедничка соработка за придонес во развојот на планинскиот туризам во руралните средини на Општина Тетово” 8 месеци на територијата на Општина Тетово. Планинскиот клуб Љуботен го креираше овој проект со цел подобрување на соработката помеѓу граѓанските организации, локалната самоуправа и месното население за развој на руралниот и  планински туризам во шарпланинските села во Општина Тетово. Активностите се спроведуваа со дирекна посета во селата и едукативни средби со населението кои овозможија вмрежување на сите засегнати страни.

Младински Совет Прилеп : Младите активно се вклучија во креирањето на Локална Младинска Стратегија
7 prill 2020

Младински Совет Прилеп : Младите активно се вклучија во креирањето на Локална Младинска Стратегија

Младински совет Прилеп го споведуваше проектот „Креирање на Локална Младинска Стратегија во општина Крушево“ 1 година на територија на Општина Крушево. Младински Совет Прилеп го креираше овој проект со цел да придонесе кон подобрување на генералната состојба на младите во општина Крушево со создавање на Локална Младинска Стратегија во општина Крушево.

12345678910Last

Барај

ФинансирајГО

Истражување за финансиската и нефинансиската поддршка на граѓанските организации од локалните власти
   

 

 

Оваа интернет-страница е направена со финансиска поддршка од Европската унија. Содржината на интернет-страницата во целост е одговорност на партнерите и не секогаш ги одразува погледите и ставовите на Европската унија.

Copyright 2023 by Softage
Back To Top
solarmovie