Локална демократија

Once Upon a Time...

Search
× Search
en-USmk-MKsq-AL
Language


Risi

Истражување „Користење на ЕУ фондовите од страна на општините во Република Македонија“

  • 21 shtator 2019
Истражување „Користење на ЕУ фондовите од страна на општините во Република Македонија“

Целта на ова истражување е да даде објективна анализа за користењето на европските фондови од страна на општините, односно да ги проучи клучните предизвици со кои се соочуваат општините при аплицирањето и спроведувањето европски проекти и да предложи мерки за поголемо вклучување и поквалитетно искористување на ЕУ фондовите од страна на општините во Република Македонија.

Издавач: Европска асоцијација за локална демократија (АЛДА) – Скопје 
Автор: Ана Блажеска и Ивана Петровска
Година на издавање: 2017

x

Барај

ФинансирајГО

Истражување за финансиската и нефинансиската поддршка на граѓанските организации од локалните власти
   

 

 

Оваа интернет-страница е направена со финансиска поддршка од Европската унија. Содржината на интернет-страницата во целост е одговорност на партнерите и не секогаш ги одразува погледите и ставовите на Европската унија.

Copyright 2023 by Softage
Back To Top
fmovies.co