Локална демократија

Once Upon a Time...

Search
× Search
en-USmk-MKsq-AL
Language


Risi

Одржан граѓански форум во Гостивар

  • 28 janar 2019
Одржан граѓански форум во Гостивар

На 28.01.2019 година во Гостивар, во организација на Здружението на финансиски работници на локалната самоуправа и јавните претпријатија се одржа форумот „Финансиската и нефинансиската поддршка на граѓанските организации од локалните власти  - состојби, можности и предизвици“ како дел од проектот  „Граѓанските организации во служба на локалната демократија“.

Целта на форумот е поттикнување на дискусија за утврдените состојби, како и донесување на заклучоци и препораки за подобрување на финансиската и нефинансиската поддршка на граѓанските организации од локалните власти, кои се дел од Истражувањето на финансиската и нефинансиската поддршка на граѓанските организации од локалните власти.

Во рамки на форумот беше презентирана методологијата на истражувањето и анализата на добиените резултати од проф. д-р Борче Треновски, по што следеше дискусија каде што учесниците имаа можност да ги разменат своите ставови, предлози и идеи.

Преставници од општините и граѓанските организации ја дискутираа состојбата за финансиска и нефинансиска поддршка на овие два сектори во полошкиот регион и воедно се согласија дека е потребна поголема соработка помеѓу граѓанскиот сектор и локалните власти со цел да се поттикне развојот на општините

Проектот „Граѓанските организации во служба на локалната демократија“, е финансиран од Европската Унија преку ИПА програмата за граѓанско општество и медиуми, а е спроведуван од: Европската асоцијација за локална демократија (АЛДА) – Скопје, Здружението на финансиски работници на локалната самоуправа и јавните претпријатија (ЗФР) и Европското движење на Република Македонија (ЕДРМ).


 

x

Барај

ФинансирајГО

Истражување за финансиската и нефинансиската поддршка на граѓанските организации од локалните власти
   

 

 

Оваа интернет-страница е направена со финансиска поддршка од Европската унија. Содржината на интернет-страницата во целост е одговорност на партнерите и не секогаш ги одразува погледите и ставовите на Европската унија.

Copyright 2022 by Softage
Back To Top
123movies