Локална демократија

Once Upon a Time...

Search
× Search
en-USmk-MKsq-AL
Language


Risi

Формирање на ко-менаџмент тело со цел следење на имплементацијата на Стратегијата за млади во Општина Крушево

  • 8 janar 2019
Формирање на ко-менаџмент тело со цел следење на имплементацијата на Стратегијата за млади во Општина Крушево

На 28 декември, 2018 година во Крушево се одржа работна средба за формирање на ко-менаџмент тело за следење на имплементацијата на Стратегијата за млади во Општина Крушево како дел од проектот „Креирање на Локална Младинска стратегија во општина Крушево“, спроведуван од Младински Совет Прилеп. 

На настанот присуствуваа преставници на локалната самоуправа на Крушево, локалниот Совет на млади, Младинскиот совет Прилеп,  невладиниот сектор како и професори и преставници на средношколски заедници.

Младинскиот совет Прилеп во соработка со локалниот Младински совет од Општина Крушево изготвија листа од номинирани членови, преставници на различни институции кои ќе бидат дел од ко-менаџмент телото со цел да придонесат во спроведувањето на локалната младинска стратегија. Номинираните членови и присутните се согласија со изборот.

На средбата генерално се дискутираше за начините на комуникација помеѓу членовите на телото и неговото функционирање и беа дадени дополнителни предлози во поглед на неговото усвојување и структура за да има поголемо влијание и добар план за следење на имплементацијата на стратегијата за млади.

Дополнително, во текот на месец јануари 2019 година, ќе се креираат и официјалните документи според кои ќе работи телото, односно Деловник за работа и Матрица за мониторинг и следење на имплементацијата на локалната младинска стратегија. 

Телото ќе доставува шестмесечни и годишни извештаи до Советот и  Градоначникот на Општина Крушево.

Проектот „Креирање на Локална Младинска стратегија во општина Крушево“ е поддржан во рамките на шемата за регрантирање на проектот “Граѓанските организации во служба на локалната демократија”, спроведуван од страна на  АЛДА, Европското движење на Р.Македнија, Здружение на финансиски работници на локалните самоуправи и јавните претпријатија и Локална самоуправа Велес.

Повеќе информации за регрантираните проекти на следнатa  ВРСКА.

x

Барај

ФинансирајГО

Истражување за финансиската и нефинансиската поддршка на граѓанските организации од локалните власти
   

 

 

Оваа интернет-страница е направена со финансиска поддршка од Европската унија. Содржината на интернет-страницата во целост е одговорност на партнерите и не секогаш ги одразува погледите и ставовите на Европската унија.

Copyright 2022 by Softage
Back To Top
123movies