Локална демократија

Once Upon a Time...

Search
× Search
en-USmk-MKsq-AL
Language


Risi

Симулација на постапка за спроведување на локален референдум

  • 28 dhjetor 2018
Симулација на постапка за спроведување на локален референдум

На 21.12.2018 година во Американ Корнер, Скопје во рамки на проектот "Јакнење на капацитетите на граѓанските организации за остварување на правата на граѓаните за референдум на локално ниво" се одржа симулација на постапка за спроведување на локален референдум организирана од страна на Институтот за стратешки истражувања и едукација – ИСИЕ.

Преку оваа активност беа зајакнати капацитетите на локалните граѓански организации, граѓанските активисти и поединци за идентификување на проблемот и негово специфицирање, презентирање во јавноста и пред надлежните органи како и лобирање за истото, се додека стигне прашањето до ниво на одлучување на совет на општина или Совет на Град Скопје или преку покренување на граѓанска иницијатива на локално ниво.

Проектот "Јакнење на капацитетите на граѓанските организации за остварување на правата на граѓаните за референдум на локално ниво" е поддржан во рамки на шемата за регрантирање на проектот „Граѓанските организации во служба на локалната демократија“ спроведуван од страна на АЛДА, Здружението на финансиски работници на локалните самоуправи и јавните претпријатија и Европското движење на Р.Македонија и финансиски поддржан од Европската Унија.

Повеќе информации за регрантираните проекти на следната ВРСКА.

x

Барај

ФинансирајГО

Истражување за финансиската и нефинансиската поддршка на граѓанските организации од локалните власти
   

 

 

Оваа интернет-страница е направена со финансиска поддршка од Европската унија. Содржината на интернет-страницата во целост е одговорност на партнерите и не секогаш ги одразува погледите и ставовите на Европската унија.

Copyright 2022 by Softage
Back To Top
123movies