Локална демократија

Once Upon a Time...

Search
× Search
en-USmk-MKsq-AL
Language


Risi

Предизвици во системот за локални даноци кај општините во Северна Македонија: Фокус на данокот на имот

  • 22 tetor 2020

Целта на овој документ како што наведува и насловот е идентификување на предизвиците со кои се соочуваат општините во Република Северна Македонија со системот за локални даноци, а со фокус на данокот на имот. Предизвиците кои се идентификуваат се разгледуваат низ елементите на данокот на имот и тоа предизвици во утврдување на даночната база и процена на вредноста на имотот како и управувањето со системот (техничко- административни).

Истовремено, оваа анализа дава краток преглед на динамиката на јавните финансии на локално ниво во Република Северна Македонија во изминатата деценија преку даночните приходи.

Овој документ произлезе како потреба во текот на спроведувањето на проектот за даночна одговорност, од страна на Центарот за економски анализи (ЦЕА). Во текот на спроведување на проектот беа детектирани недостатоци и пречки со кои се соочува локалната администрација во поглед на поефикасно водење на системот на локални даноци, и сметаме дека е потребно да се забележат со цел да се иницираат активности за нивно решавање.

Издавач: Центар за економски анализи (ЦЕА)
Автор: Весна Гарванлиева Андонова, Марјан Николов, Габриела Димовска и Aна Марија Петровска
Година на издавање: 2020

x

Барај

ФинансирајГО

Истражување за финансиската и нефинансиската поддршка на граѓанските организации од локалните власти
   

 

 

Оваа интернет-страница е направена со финансиска поддршка од Европската унија. Содржината на интернет-страницата во целост е одговорност на партнерите и не секогаш ги одразува погледите и ставовите на Европската унија.

Copyright 2022 by Softage
Back To Top
9anime