Локална демократија

Once Upon a Time...

Search
× Search
en-USmk-MKsq-AL
Language


Risi

Прирачник за градоначалници и членови на општински совети

  • 31 dhjetor 2019
Прирачник за градоначалници и членови на општински совети

Овој прирачник ќе Ви овозможи да научите за сите информации и закони потребни за да Ви помогнеме успешно да ги извршувате своите должности во текот на следните четири години. Колку побрзо ќе се запознаете со правната рамка, толку подобро ќе можете да започнете да ги извршувате овие должности. Во голема мерка, вашето работење во текот на вашиот мандат зависи од вашето познавање на законите што се однесуваат на локалната самоуправа. Затоа е важно, да разберете дека на локалната самоуправа му е дадено посебно место во рамките на уставот и законите на оваа земја. Во тоа, вие сте одговорвни со уште поголема обврска да работите добро, за да ја оправдате вербата што граѓаните Ви ја довериле.

Original title : Handbook for mayors and municipl council members
Издавач: Асоцијација на единиците на локалната самоуправа - ЗЕЛС
Автор: Горан Ангелов, Душица Перисич, Имер Селмани, Барбара Ност, Гордана Силјановска, Кристина Јовановска, Јана Волданова, Јордан Ѓорчев, Claire Sneed, Henk Gouloouze.
Година на издавање: 2005
Овој документ е на англиски јазик.

  • 15629(.pdf, 3,02 MB) - 196

x

Барај

ФинансирајГО

Истражување за финансиската и нефинансиската поддршка на граѓанските организации од локалните власти
   

 

 

Оваа интернет-страница е направена со финансиска поддршка од Европската унија. Содржината на интернет-страницата во целост е одговорност на партнерите и не секогаш ги одразува погледите и ставовите на Европската унија.

Copyright 2022 by Softage
Back To Top