Локална демократија

Once Upon a Time...

Search
× Search
en-USmk-MKsq-AL
Language


Risi

Работејќи заедно за приближување на ЕУ до нејзините граѓани (Блупринт брошура)

  • 27 dhjetor 2019
Работејќи заедно за приближување на ЕУ до нејзините граѓани (Блупринт брошура)

Овој документ се заснова на работата извршена во последните пет години од страна на нашите 350 членови, локално и регионално избрани претставници. Ние работиме заедно низ целиот регион и градови во Европа за да се осигураме дека ќе се слушнат гласовите на нашите заедници. Нашата цел е да ја зајакнеме Европската унија преку вклучување на регионалните и локалните власти во процесот на одлучување на ЕУ, тесно соработување со сите нивоа на власт и директно со граѓаните преку постојан дијалог. Ние сакаме локално да ги прицврстуваме политиките на ЕУ и да бидеме сигурни дека тие соодветно се снабдени.

Оriginal title : Working together to bring the EU closer to its citizens (Blueprint brochure)
Издавач: Директорат за комуникација на Европскиот комитет на регионите
Автор: Директорат за комуникација на Европскиот комитет на регионите
Година на издавање: 2019
Овој документ е на англиски јазик.

x

Барај

ФинансирајГО

Истражување за финансиската и нефинансиската поддршка на граѓанските организации од локалните власти
   

 

 

Оваа интернет-страница е направена со финансиска поддршка од Европската унија. Содржината на интернет-страницата во целост е одговорност на партнерите и не секогаш ги одразува погледите и ставовите на Европската унија.

Copyright 2023 by Softage
Back To Top
123movies