Local democracy

Once Upon a Time...

Search
× Search
en-USmk-MKsq-AL
Language


News

Публикација за доделени грантови "Граѓанските организации во служба на локалната демократија"

  • 28 February 2020
Публикација за доделени грантови "Граѓанските организации во служба на локалната демократија"

Со цел да се зајакне влијанието на граѓанските организации во креирањето на јавните политики на локално ниво, со овој тригодишен проект беа опфатени низа активности за да ја поддржат соработката помеѓу граѓанските организации и локалните власти, но и да придонесат кон создавањето на соодветни финансиски можности за мали организации. Следствено на ова, дел од активностите беа фокусирани на јакнење на капацитетите преку спроведување на тематски обуки наменети за здруженија на граѓани и локалните самоуправи, притоа земајќи ја во предвид еднаквата регионална распределеност. 

Исто така, беа спроведени и истражувања за финансиска и нефинансиска поддршка на граѓанските организации од страна на локалните власти, како и за препознавање на позитивните примери за соработка во Република Северна Македонија, на Балканот и во Европската Унија.

Оваа публикација има за цел и да ги претстави резултатите од спроведените истражувања кои беа јавно презентирани за време на регионалните форуми и панел дискусии, организирани во повеќе општини во државата. 

Публикацијата издадена на македонски и англиски јазик, можете да ја пронајдете подолу.

Издавач: Подружница на Асоцијација на агенции за локална демократија - АЛДА Скопје
Автор: Ивана Петровска, Ивана Велкова, Мартин Алексоски
Година на издавање: 2019

Documents to download

Print

Name:
Email:
Subject:
Message:
x

Search

Newsletter

Read more about the latest news from the project or subscribe to our Newsletter and get all the news in your mailbox

Application

Истражување за финансиската и нефинансиската поддршка на граѓанските организации од локалните власти
   

 

 

Оваа интернет-страница е направена со финансиска поддршка од Европската унија. Содржината на интернет-страницата во целост е одговорност на партнерите и не секогаш ги одразува погледите и ставовите на Европската унија.

Terms Of UsePrivacy StatementCopyright 2022 by Softage
Back To Top
9anime