Локална демократија

Once Upon a Time...

Search
× Search
en-USmk-MKsq-AL
Language

Publications

Dokumenti: një kartë e angazhimit të përbashkët midis Francës, "Mouvement associatif" dhe qeverive lokale

Истражување „Користење на ЕУ фондовите од страна на општините во Република Македонија“

Истражување „Учество на граѓанските организации во прекуграничната соработка“

Документ „Реформи во Јавната администрација и локалните власти во земјите од источното партнерство“

Документ „Соработка со граѓанското општество во промовирањето реформи во јавната администрација во земјите од источното партнерство“

Документ „Чинители во децентрализирана соработка: заедничко работење на локалните власти и граѓанските организации“

Документ „Проект ЛАДДЕР - „Децентрализирана соработка и општествен пристап меѓу Европската унија и земјите од источното партнерство“ - од Антонела Валморбида“

Документ „Издание #2 - Анкета за развој на активното граѓанство - Начин на зајакнување на локалната демократија во земјите од источното партнерство“

Документ „ЕПД - Факти за поддршка на демократијата“

Документ „Европска повелба за децентрализација“

Документ „Извештај за овозможувачката околина за развој на граѓанското општество во Македонија 2016“

Документ „Стратегија за соработка помеѓу владата и граѓанското општество“

Документ „Закон за локална самоуправа на Република Македонија“

Документ „Закон за рамномерен регионален развој“

Документ „Закон за здруженија и фондации“

Документ „Соработка помеѓу локалните власти и граѓанското општество во Република Македонија“

E-Buletini

Ndiqni lajmet brenda projektit ose regjistroheni në e-buletinin dhe ju do të merrni të gjithë informacionin në adresën tuaj të postës elektronike

Biblioteka digjitale

Vizitoni bibliotekën tonë digjitale dhe shkarkoni dokumentet

Aplikacioni

Në ndërtim

 

 

Kjo faqe interneti është bërë me mbështetje financiare nga Bashkimi Evropian. Përmbajtja e faqes së internetit është krejtësisht përgjegjësi e partnerëve dhe nuk pasqyron gjithmonë pikëpamjet dhe pikëpamjet e Bashkimit Evropian.

Copyright 2019 by Softage
Back To Top