Локална демократија

Once Upon a Time...

Search
× Search
en-USmk-MKsq-AL
Language

Publikime të tjera

Dokumenti: një kartë e angazhimit të përbashkët midis Francës, "Mouvement associatif" dhe qeverive lokale
- versioni në frëngjisht
- versioni anglisht


Истражување „Користење на ЕУ фондовите од страна на општините во Република Македонија“
Преземете го истражувањето

Истражување „Учество на граѓанските организации во прекуграничната соработка“
Преземете го истражувањето


Dokumenti: „Bashkëpunimi ndërmjet autoriteteve publike dhe shoqërisë civile në nivel lokal në Рepublika e Мaqedonisë“
Shkarko dokumentin

E-Buletini

Ndiqni lajmet brenda projektit ose regjistroheni në e-buletinin dhe ju do të merrni të gjithë informacionin në adresën tuaj të postës elektronike

Biblioteka digjitale

Vizitoni bibliotekën tonë digjitale dhe shkarkoni dokumentet

Aplikacioni

Në ndërtim

 

 

Kjo faqe interneti është bërë me mbështetje financiare nga Bashkimi Evropian. Përmbajtja e faqes së internetit është krejtësisht përgjegjësi e partnerëve dhe nuk pasqyron gjithmonë pikëpamjet dhe pikëpamjet e Bashkimit Evropian.

Copyright 2019 by Softage
Back To Top