Локална демократија

Once Upon a Time...

Search
× Search
en-USmk-MKsq-AL
Language

PËR PARTNERËT

ALDA Shkup

ALDA Shkupi është një degë lokale e ALDA, shoqatës evropiane që punojnë në fushën e qeverisjes lokale dhe pjesëmarrjen e qytetarëve. Aktivitetet e ALDA-së janë të përkushtuar për krijimin dhe zhvillimin e bashkëpunimit midis autoriteteve lokale dhe organizatave të shoqërisë civile, decentralizimin dhe mbështesë procesin e integrimit në Bashkimin Evropian. ALDA Shkupi ka zbatuar projekte lokale, rajonale dhe ndërkombëtare për 7 vjet. https://www.facebook.com/aldaskopje/

 

 

Shoqata e Punonjësve Financiarë të Vetëqeverisjeve Lokale dhe Ndërmarrjeve Publike


Shoqata e punonjësve financiarë të vetëqeverisjeve lokale dhe ndërmarrjeve publike (PIF) zyrtarisht është regjistruar si shoqatë profesionale civile në nëntor 1997. Ajo është themeluar për qëllimet e mëposhtme:
• Të forcojë profesionalizmin e punëtorëve financiarë në vetëqeverisjen lokale në Maqedoni
• Krijojë hapësirë ​​për dialog dhe këmbim të informatave me qëllim të zgjidhjes së problemeve dhe problemeve të përbashkëta
• Të jetë përfaqësues i cili do të përfaqësojë interesat e njësive të vetëqeverisjes lokale në negociatat me qeverinë qendrore për çështjet fiskale dhe buxhetore

Në shoqatë marrin pjesë rreth 300 punëtorë financiarë nga komunat dhe ndërmarrjet publike nga pothuajse 2/3 e komunave në Maqedoni. Qëllimi kryesor është krijimi i  një organizate që do të përfaqësojë të gjitha komunat në vend. Për këtë qëllim, Bordi Ekzekutiv emëroi 24 koordinatorë rajonal, të cilët po punojnë në promovimin e aktiviteteve të FPP-së dhe rekrutojnë anëtarë të rinj.
http://www.zfr.org.mk/

 


Lëvizja Evropiane në Republikën e Maqedonisë


Lëvizja Europiane në Maqedoni (EMRM) është pjesë e Lëvizjes Ndërkombëtare të Evropian (EMI), e themeluar në 1948 si një organizatë kuadrin e mijëra trupave kombëtare, rajonale dhe lokale të një numri të organizatave politike, civile dhe jo-qeveritare. Me 42 këshilla kombëtare dhe 27 organizata si bashkëpunëtorë, Lëvizja Ndërkombëtare Evropiane luajti një rol kyç në formimin e Evropës moderne. Që nga fillimi i tij në 1991, Lëvizja Europiane në Republikën e Maqedonisë vazhdimisht punon në afirmimin e proceset e integrimit evropian të Maqedonisë, si dhe për të krijuar kushte për përshpejtimin e procesit të integrimit të Maqedonisë në BE.
http://www.europeanmovement.org.mk/
 


ALDA - Shoqata Evropiane për Demokraci Lokale


ALDA - Shoqata Evropiane për Demokraci Lokale është e përkushtuar të promovojë qeverisjen e mirë dhe pjesëmarrjen qytetare në nivel lokal. ALDA fokusohet në aktivitetet që përmirësojnë bashkëpunimin ndërmjet shoqërisë civile dhe autoriteteve lokale.

ALDA është themeluar në vitin 1999 me iniciativën e Këshillit të Evropës për të koordinuar dhe për të mbështetur rrjetin e Agjencive për Demokraci Lokale, i qëndrueshëm, OJQ-të e regjistruara në vend vepruar si nxitës të qeverisjes së mirë dhe të pushtetit lokal. Sot, ALDA është një faktor kyç në fushën e demokracisë lokale, qytetarisë aktive dhe bashkëpunimit midis autoriteteve lokale dhe shoqërisë civile.

ALDA është një organizatë në të cilën marrin pjesë mbi 250 anëtarë (përfshirë autoritetet lokale, shoqatat e autoriteteve lokale dhe organizatat e shoqërisë civile) nga mbi 40 vende. ALDA financohet nga kuotat e anëtarësisë dhe të fondeve nga Bashkimi Evropian dhe të Këshillit të Evropës të destinuara për projekte, si dhe nga donatorë publike dhe private.
http://www.alda-europe.eu/newSite/


 

 

 

 

E-Buletini

Ndiqni lajmet brenda projektit ose regjistroheni në e-buletinin dhe ju do të merrni të gjithë informacionin në adresën tuaj të postës elektronike

Biblioteka digjitale

Vizitoni bibliotekën tonë digjitale dhe shkarkoni dokumentet

Aplikacioni

Në ndërtim

Partnerët


 

 

Kjo faqe interneti është bërë me mbështetje financiare nga Bashkimi Evropian. Përmbajtja e faqes së internetit është krejtësisht përgjegjësi e partnerëve dhe nuk pasqyron gjithmonë pikëpamjet dhe pikëpamjet e Bashkimit Evropian.

Copyright 2019 by Softage
Back To Top